Описание

Модели: Стандартна конфигурация с 1 конвексен трансдюсер – цена в лева Опции:
Трансдюсери Цена в лева
YD-800A

YD-800A

 1708 лева Линеен  456 лева
Гинекологичен   456 лева
Ректален   456 лева
SONEO 800B (черно-бял)

SONEO 800B (черно-бял)

 2635 лева Линеен  456 лева
Гинекологичен  456 лева
Ректален  456 лева
KBW 916 (черно-бял)

KBW 916 (черно-бял)

 1927 лева Линеен  474 лева
Гинекологичен  474 лева
Ректален  474 лева
YD - 9000А(черно- бял)

YD – 9000А(черно- бял)

 3022 лева Линеен 456 лева
Гинекологичен 456 лева
Ректален 456 лева
KBW - 5 (черно-бял)

KBW – 5 (черно-бял)  

 2562 лева Линеен 730 лева
Гинекологичен 730 лева
Микро конвексен  730 лева

KBW – 6 (черно-бял)

 3226 лева Линеен  876 лева
Гинекологичен  730 лева
Микро конвексен  730 лева
KBW - 4 (черно-бял)

KBW – 4 (черно-бял)

 2971 лева Линеен  730 лева
Гинекологичен  730 лева
Микро конвексен  730 лева
KDW 21355 LCD (черно-бял)

KDW 21355 LCD (черно-бял)

 3226 лева Линеен   456 лева
Гинекологичен  878 лева
Ректален 736 лева
YD-9000D (черно-бял)

YD-9000D (черно-бял)

 5483 лева Линеен  456 лева
Гинекологичен  456 лева
Ректален  456 лева
OPENO 380 (3D цветен Доплер)

OPENO 380 (3D цветен Доплер)

21063 лева Линеен  1051 лева
Гинекологичен  1051 лева
Ректален  1051 лева
Микро конвексен  1051 лева
OPENO 480 (4D цветен Доплер)

OPENO 480 (4D цветен Доплер)

 29071 лева Линеен  1051 лева
Гинекологичен  1051 лева
Ректален  1051 лева
Микро конвексен  1051 лева
Сфазирана решетка  1427 лева
4D трансдюсер  14454 лева
OPENO 580 (3D портативен цветен Доплер)

OPENO 580 (3D портативен цветен Доплер)

 14709 лева Линеен  1051 лева
Гинекологичен  1051 лева
Ректален  1051 лева
Микро конвексен  1051 лева
KDW 6000 (4D портативен цветен Доплер)

KDW 6000 (4D портативен цветен Доплер)

 30368 лева С 4 трансдюсера: 

  • Конвексен,
  • Линеен,
  • Гинекологичен,
  • 4D. 
KBW 10 (4D портативен черно -бял)

KBW 10 (4D портативен черно -бял)

16096 лева

стандартна конфигурация с 4D трансдюсер

Конвексен  1051 лева
Линеен  1051 лева
За вътрешни кухини  1051 лева
Микро конвексен  1051 лева
KBW 7 (черно-бял)

KBW 7 (черно-бял)

 3492 лева Линеен  730 лева
За вътрешни кухини  730 лева
Микро конвексен  730 лева
KCD - 1800 (цветен Доплер със сфазирана решетка)

KCD – 1800 (цветен Доплер със сфазирана решетка)

 24528 лева със сфазиран трансдюсер Конвексен  1343 лева
Линеен  1343 лева
За вътрешни кухини  1343 лева
Микро конвексен  1343 лева

Забележка: Всички ехографи притежават декларация за съответствие и CE маркировка. Посочените цени включват доставка и монтаж. Посочените цени не включват ДДС.