Описание

  • 3 разновидности на тръби отговарящи на различните клинични нужди, всмукване на слюнки и с възможност за приложение в педиатрията
  • Видео технология Chip-on-Tip
  • Възможност за запис на снимки и видео
  • По избор процесор за изображения: CV-1030 или CV-1080
  • СЕ сертификат за качество
Характеристики:
Модел
Гъвкава тръба (мм.)
Канал (мм.)
Огъване

нагоре –

надолу

Въртене

ляво/дясно

Работна дължина (мм.)
Видимо поле
Дълбочина на полето (мм.)
Процесор за изображения (CV-1030;

CV-1080)

QG-3032
3.1
1.2
160˚/130˚
120˚/120˚
600
120˚
3-50
По избор
QG-3048
3.9
1.5
160˚/130˚
120˚/120˚
600
120˚
3-50
QG-3052
5.2
2.6
160˚/130˚
120˚/120˚
600
120˚
3-50