Описание

Запознайте се отблизо с бъдещето на сърдечно-съдовата превенция

Max Pulse неинвазивен анализатор на сърдечно-съдовото здраве. 

Базирайки се на променливостта на сърдечната честота Max Pulse осигурява измервания, за да направи оценка на функционирането на автономната нервна система, а с помощта на ускорената плетизмография, надеждно и неинвазивно, диагностицира и сърдечно-съдови заболявания.

Това е полезен инструмент за подпомагане на здравните специалисти при ранното откриване на проблеми, свързани със сърдечно-съдовата система. Помага също за определяне на подходящ хранителен режим.

Чрез периодични прегледи човек може да наблюдава ефективността на тези промени и как те се отнасят и засягат сърдечно-съдовия, автономния и цялостния му здравен статус.

Max Pulse осигурява надежден анализ на:

 • Променливост на сърдечния ритъм;
 • Анализ на автономната/вегетативната/ нервна система;
 • Оценка на физически/психически стрес;
 • Хронична умора и електро-кардио стабилност;
 • Цялостно сърдечно-съдово здраве;
 • Степ на стареене на кръвоносните съдове и циркулация;
 • Еластичност на артериите и периферни кръвоносни съдове (артериална скованост)

Основни функции:

 • Измерване на вариабилност (променливост) на сърдечната честота

Променливостта на сърдечната честота е физиологична променлива, която се използва за неинвазивна оценка на сърдечната автономна, наричана още вегетативна, нервна система, измервайки във времето промените в сърдечния ритъм.

Вариабилността на сърдечната честота се регулира от вегетативната нервна система (ВНС) и нейните симпатикови и парасимпатикови клонове и обикновено се приема като неинвазивен маркер за активността на вегетативната нервна система.

„Установено е, че по-високата променливост на сърдечната честота е свързана с намалена заболеваемост и смъртност и подобрено психологическо благополучие и качество на живот.“

 • Измерване на ускорена плетизмография

Ускорената плетизмография е неинвазивна техника за измерване на количеството на кръвен поток присъстващ или преминаващ през орган или друга част на тялото. Използва се за диагностициране на дълбока венозна тромбоза и артериална оклузивна болест.

Формата на вълната на ускорената плетизмография представлява моментна снимка на сърдечно-съдовата система и оценява артериалната еластичност (артериална скованост), която е свързана с атеросклерозата.

Защо да използвате Max Pulse?

Най-надеждното устройство за откриване на сърдечно-съдови заболявания

 • Лесно, удобно за потребителя, неинвазивно (FDA клас 2);
 • Широко приложение – от педиатрични до възрастни пациенти;
 • Лесно се адаптира към общи и специфични изисквания на почти всички медицински направления;
 • Представя бърза и надеждна допълнителна оценка на основните рискови фактори за здравето;
 • Международни медицински сертификати (CE, FDA, CFDA, MHLW);

Сфери на приложение:

 • Клиники за диагностика на сърдечно-съдови заболявания;
 • Функционална медицина, хранителни добавки;
 • Общопрактикуващи лекари;
 • Центрове за освобождаване от стреса (Йога, Медитация);
 • Публични служби или центрове за обществени услуги;
 • Надеждна превенция на цялостното здраве;

При необходимост от допълнителна информация, моля, свържете се с нас!