Описание

• Година на производство: 2012 г.
• Рентгенова тръба: Solarix 3.5 MHU.
– Инсталирана на 8 януари 2019 г.
– Очаквани изработени mAs (към датата на деинсталация): 42 милиона mAs.
• Система за събиране на данни: PDAS16.
• Електроразпределително устройство: NGPDU.
• Включена опция: ASIR.
• Работна станция:
– Инсталирани приложения:
Volume Viewer,
Volume Viewer PET,
VesselIQ Xpress,
Colon VCAR EC,
Lung VCAR,
AutoBone Xpress,
Thoracic VCAR,
Volume Viewer MR,
Integrated Registration CT,
Integrated Registration MR,
Integrated Registration PT,
Integrated Registration XA,
OncoQuant.

За повече информация, моля не се колебайте да се свържите с нас!