Описание

Описание:

 • Нискочестотен.
 • Саморегулиращо монофазно променливотоково захранване.
 • 70 kV – 8 mA.
 • Рентгенова тръба с контролиран растер.
 • 0,8 мм. фокусно петно.
 • TIMEX 70 цифров таймер.
 • Команди на клавиатурата и дистанционния рентгенов бутон.
 • Време на експозиция: от 0,04 до 2,00 сек.
 • 20 см. фокусно разстояние до кожата.
 • Проектиран за работа с рентгенов филм, цифрови сензори и фосфорни плочи.
 • Възможен мотаж на стена или на стойка на земята.

За повече инфолмация, моля свържете се с нас!