Описание

Италианска високочестотна интраорална рентгенова система ORIX HF Plus, произведена от ARDET 

· Компактен и   лесен за използване ,  за бърза   и безопасна   диагноза!
· Създаден, за да   предложи   на потребителя   приятелски   оперативни   функции и привлекателен   външен вид !
· Максимална   точност   при   експозиция ,  перфектно   качество на изображението !
· Благодарение на   малкото   0,4   мм   фокусно   петно ,  Orix   HF   Plus   произвежда   висококачествени изображения , независимо дали  използва   филм ,  фосфорна   плака   или   цифров   сензор.
· Детайлите са   по-остри и   дефинирани   така, че да   се забелязват по-лесно   дори най-малките   разлики   за   по-бързото   идентифициране на   патологии.
· Предлага се в два варианта: на подвижна стойка на земята или закрепен на стената.
· Можете да   регулирате   конуса  на тръбата  с   допълнителен   правоъгълен   колиматор   за максимизиране  на  радиационната безопасност .

Технически данни:

Електрически   характеристики:
· Захранване:   120-230   V   ±   10%.
· Честота:   50-60 Hz .
· Ток: 6,3 А.

Характеристики на рентгеновата тръба:
· Рентгенова тръба: CEI   OS   70-4.
· Фокусно   петно   0,4   мм.
· Аноден   материал:   Волфрам.
· Обща   филтрация  >  2 мм.   Al   екв ивалент.
·  Минимално  р азстояние   фокус    пациент:   200 мм.
· Облъчена   площ   @   200 мм.  Ø  55 мм.
·  Изтичане   @   1 м.   <  0,25 mgy / час.

Механични   характеристики:
· Удължаване   рамо:   500    900 мм.
·  Максимално   разширяване:   1998 мм. 

Радиологични   характеристики:
· Високо   напрежение;  60-65-70  kVp.
· Аноден   ток;  5 mA.
· Време на експонация;  0,01   –   2,00  сек.
· Коефициент на запълване:   1:60.
· Л огически   контрол:  Deadman.

Цена: Моля попитайте!