Описание

SensUS е уникален неинвазивен метод, който позволява проследяване в реално време на плода и неговото развитие.

Той е надежден и лесен за употреба помощник на оператора при формиране на обективната му преценка по отношение на това дали се налага медицинска интервенция.

Квантитативен ултразвуков хардуер и софтуер се интегрират в модерно устройство, с което е възможно да се преодолеят ограниченията при стандартните ултразвукови изследвания, главно заради качествените визуализации и опита на оператора.

Получените ултразвукови изследвания и ехографски изображения се обработват автоматично, за да се измерят параметрите на прогрес на плода, показвайки ги чрез прецизни 3D реконструкции и синтетични графики. Целта е да покажат времевата еволюция на клинично значимите показатели.

Само в рамките на няколко секунди е възможно да се направи точна оценка на развитието на плода в родилния канал.

Технологията демонстрира добра поносимост от пациентите, напълно неинвазивна е и много по-точна в сравнение с останалите методи на проверка.

Прецизност Фетална главна станция Ъгъл на прогресия
Средно отклонение 1.3 мм. 1.0˚
Коефициент на корелация 0.97 0.98

  • Транслабиално ултразвуково сканиране.
  • Напълно автоматична обработка на ултразвукови сигнали и ехографски изображения.
  • 2-D визуализация на сегментирано (обособено) изображение в В-режим.
  • Визуализиране на опростена 3-D визуализация на позицията на плода.
  • Визуализиране на извивките на плода и тяхното развитие. (Partogram)

Отлично съотношение качество – цена! За повече информация, моля попитайте!