Описание

Система за компютърна томография с конусен лъч WhiteFoxпроизведен от ACTEON SATELEC.

Всичко става по-ясно и по-лесно с голям F.O.V. Едно сканиране с невероятно количество информация, позволяваща най-пълна и точна диагноза.

– Минимална доза за пациента: Благодарение на импулсния режим на придобиване на изображения, избираемия FOV и определено ниво, пациентът получава минимална доза за оптимално качество на образа.

– Системата WhiteFox идва в пълен пакет: WhiteFox скенер и работно място с включени софтуерни пакети. Можете да се възползвате от множество функции на WhiteFox изображения толкова дълго, колкото искате, без да се налага да купуват допълнителни опции. Резултатите са изключителни изображения и софтуер лесен за работа в радиологията и хирургията.

– Трасиране на нервните канали: Точното локализиране и проследяване на нервните канали е първата стъпка в планиране процедурата на имплантиране и дава възможност за ясна идентификация на необходимата операция. След като се проследят в диаметър и цвят по ваш избор, нервите ще се виждат във всички напречни сечения и обемни интерпретации.

– Проверка на костната плътност.

– Планиране на инплантат.

– Изчисляване обем на био-материал:WhiteFox софтуера предлага различни измервателни инструменти, като например разстояние, повърхност и ъгъл на измерването, но със сигурност най-напреднал е инструмента за изчисляване на обем, който изчислява обема на био-материала, необходим за синус лифт хирургията.

– TMJ анализ.

– Панорамна реконструкция.

– Изследване на дихателните пътища.
– CD viewer: Споделяне на пълните възможности на системата с други лекари.
– Дистанционна поддръжка.
– Виртуален ендоскоп: Придвижване през дихателните пътища или долно челюстния нервен канал, като с ендоскоп. Вие ще бъдете изумени от реализма на обема на предоставяне на ненатрапчивия метод.

– Допълва и интегрира съществуващите си системи за визуализация: Система WhiteFox работи съгласно разпространен стандарт и следователно е отворена за обмен на данни и интерфейс с друг софтуер и скенери. WhiteFox генерира DICOM стандартни изображения, така че те могат да бъдат отворени с друг DICOM съвместим софтуер.

Цена: При поискване.