Описание

Защитна яка за щитовидна жлеза

 Защитна яка- за предпазване на щитовидната жлеза

Размер: Универсален

Дължина: 41-55 см. ; височина 5 см.

С удължение

Оловен еквивалент: 0,50 mm. Pb.

  Защитна шапка

Размер: универсален

Диаметър: 58±3

Височина: 10 ±2

Оловен еквивалент: 0,35 или  0,50 mm. Pb.

  Защита за гърди

Размер: регулируем

95  х 20 см.

Оловен еквивалент: 0,35 или  0,50 mm. Pb.