„Реймед 09“ ЕООД притежава система за управление на качеството ISO 13485:2016 с област на приложение „ФАБРИЧНО ОБНОВЯВАНЕ НА КОМПЮТЪР-ТОМОГРАФИ И АНГИОГРАФИ“.

„Реймед – 09“ ЕООД притежава сертификат за завършени курсове по инсталиране и поддръжка на апарати
GE Lightspeed (2.x, 3.x, 4.x, 5.x, HP60) и Brightspeed (Elite, Edge, Excel, 16, 8, 4).  

„Реймед 09“ ЕООД притежава система за управление на качеството ISO 9001:2015 с област на приложение „Търговия и сервиз на медицинска техника“

Последни реализирани проекти:

Вашият имейл адрес ще се използва само за да получавате информация за нови интересни предложения. При проявен интерес от ваша страна ще се използва за изпращане на оферти, проформа фактури, фактури и прочие. Този имейл адрес няма да бъде предоставян на трети лица. Във всеки един момент в който не желаете да получавате повече тази информация - вашият имейл адрес ще бъде забравен.