Какво е стерилизацията?

Стерилизацията е жизненоважен компонент за контролни процедури против инфекции, термин, използван, за да опише цялата гама от дейности, предназначени за постигане на чиста среда, без опасност от заболяване. Стерилизацията се определя като унищожаването на всички тарнсмисивни инфекции, бактерии и вируси от повърхности, медицински инструменти, храна или каквито и да било продукти, които трябва да се използват безопасно, без да застрашават потребителя.

Go to Top