Описание

ECUT 400S
Моделът позволява едновременно моно и биполярно опериране при широк кръг процедури като: амбулаторна хирургия, ендоскопия, първа помощ, гастроентерология, обща хирургия, гинекология, неврохирургия, УНГ, ортопедия, педиатрична хирургия, пластична хирургия, пневмология, урология, съдова сирургия.
ECUT 200Touch
ECUT 200Touch е високочестотен електрохирургичен инструмент, подходящ за прецизна моно и биполярна хирургия и микрохирургия без тъканни изменения.
ECUT 300S
Моделът позволява едновременно моно и биполярно опериране при широк кръг процедури като: амбулаторна хирургия, ендоскопия, първа помощ, гастроентерология, обща хирургия, гинекология, неврохирургия, УНГ, ортопедия, педиатрична хирургия, пластична хирургия, пневмология, урология, съдова сирургия.