Описание

Продукт Модел Изображение Описание
Електромиограф (ЕМГ апарат) АМЕ 6600 Професионална хардуерна технология. Стабилна и надеждна работа.                                  Нисък шум, висок CMRR, програмируема монтажна електродна съединителна кутия.    Независими програмируеми стимулатори позволяват сложни изследвания. Професионално пространство за работа с електромиографа, с пряк достъп.  Възможност за интраоперативен мониторинг.
Електромиограф (ЕМГ система) LTS6600B Компютърно базирана ЕМГ/ЕП система. Професионална хардуерна технология. Стабилна и надеждна работа. Технология за паралелно разпознаване, която прави събирането на данни и графиката по-бързи. LTS6600B има 4 канала, които подпомагат работата на различните модули в клиничните EMG изследвания. Нисък шум, висок CMRR, програмируема монтажна електродна съединителна кутия. Независими програмируеми стимулатори позволяват сложни изследвания. Професионално, с пряк достъп, пространство за работа с електромиографа. Възможност за интраоперативен мониторинг. Високоскоростно и напълно самостоятелно събиране на данни, повече прецизност и бързина с електрическо, гласово и светлинно въздействие.