Описание

Продукт Модел Изображение Описание
Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) със система за картографиране AME-18 Системата интегрира придобиване, усилване, филтриране и A/D разделителна способност на сигнала в един модул с SMD технология, която подобрява надежността и способността на защита на системата.

– Автоматично записва ЕЕГ и 24 ч. непрекъснато придобиване.

– 16 ЕЕГ отвеждания и 2 ЕКГ отвеждания, които имат функцията на автоматично измерване. (1016: 16-канала ЕЕГ)

– Автоматична система за мащабиране.

Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) със система за картографиране AME-24   Стандартен 24-канален усилвател.

Съпротивлението се показва в кутията на електродите и се тества в курса на придобиване, така че лекарят да може да регулира електродите на време. USB интерфейс, свързан с преносим компютър преносима ЕЕГ система.

Продукт Модел Изображение Описание
Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) със система за картографиране AME-32   Стандартен 32-канален усилвател.

Съпротивлението се показва в кутията на електродите и се тества в курса на придобиване, така че лекарят да може да регулира електродите на време. USB интерфейс, свързан с преносим компютър преносима ЕЕГ система.

Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) и система за картографиране LT88-1016   Системата интегрира придобиване, усилване, филтриране и A/D разделителна способност на сигнала в един модул със SMD технология, която подобрява надежността и способността на защита на системата.

– Автоматично записва ЕЕГ и 24 ч. непрекъснато придобиване. – 16 ЕЕГ отвеждания и 2 ЕКГ отвеждания, които имат функцията на автоматично измерване. (1016: 16-канала ЕЕГ)

– Автоматична система за мащабиране.

– Маркиране на различните събития в различни цветове.

– Система за цифров видео мониторинг (опция).

– Ръчен и автоматичен светлинен симулатор.

– Интегрираният дизайн увеличава способността за предотвратяване на заглушаването и
повишаване на чувствителността на системата едновременно.

– Многофункционална цифрова филтърна система, имаща функцията да настройва различни филтри и методи за филтриране.

– Повече от 10 разновидности на BEAM и EEG (като изглед отгоре, изглед отстрани, едноцветен изглед, като се показват на един и същ екран)

– Всички видове енергиен спектър BEAM, цифров BEAM и компресиран график на спектъра.

Продукт Модел Изображение Описание
Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) и система за картографиране LT88-1018   Системата интегрира придобиване, усилване, филтриране и A/D разделителна способност на сигнала в един модул със SMD технология, която подобрява надежността и способността на защита на системата.

– Автоматично записва ЕЕГ и 24 ч. непрекъснато придобиване. – 16 ЕЕГ отвеждания и 2 ЕКГ отвеждания, които имат функцията на автоматично измерване. (1018: 18-канала ЕЕГ)

– Автоматична система за мащабиране.

– Маркиране на различните събития в различни цветове.

– Система за цифров видео мониторинг (опция). – Ръчен и автоматичен светлинен симулатор.

– Интегрираният дизайн увеличава способността за предотвратяване на заглушаването и
повишаване на чувствителността на системата едновременно.

– Многофункционалната цифрова филтърна система, имаща функцията да настройва различни филтри и методи за филтриране.

– Повече от 10 разновидности на BEAM и EEG (като изглед отгоре, изглед отстрани, едноцветен изглед, като се показват на един и същ екран)

– Всички видове енергиен спектър BEAM, цифров BEAM и компресиран график на спектъра

Цифров енцефалограф (ЕЕГ апарат) и система за картографиране LT88-2400 Стандартен 24-канален усилвател.

Най-новият интелигентен цифров EEG усилвател, който интегрира електродна кутия, усилвател, филтър и A/D разделителна способност на сигнала. Цифровото предаване на сигнала повишава способността на функцията против заглушаване.

Международната система 10/20 за стандартизация поддържа специални електроди, като може да се избере комбинация от 13 вида стандартни проводници (хардуер) в реално време или променени при качване (софтуер), поддръжка: A1, A2, A1 + A2, А1 ← → А2.

Съпротивлението се показва в кутията на електродите и се тества в курса на придобиване, така че лекарят да може да регулира електродите на време. USB интерфейс, свързан с преносим компютър към преносима ЕЕГ система. ЕЕГ и RESP. Настройка на светлината ръчно и автоматично. Амплитудата и честотата на ЕЕГ апарата могат да бъдат измерени. BEAM, спектър на мощността и всички видове графики на тенденциите. Управление на базата данни на ЕЕГ апарата, поддържане на MO или архивиране на CD-RW .

Специалният изолиращ трансформатор и оптичен кабел осигуряват надеждност на апарата. Допълнителни опции: Система за видео монитор, Модул за заспиване, ЕКГ, EOG, SpO2, EMG, RESP

Продукт Модел Изображение Описание
Динамичен енцефалограф ( ЕЕГ система) 16-канала LTS4100 Интегрирани функции за увеличение на придобиването, филтри и A/D разделителна способност на сигнала в този продукт. Възможност за 24-часов запис, докато пациентите се движат нормално. Функция за възпроизвеждане на сигнала. Функция за контрастиране на състоянието. Системните параметри могат да се настроят според изискванията. Отрязване на сегменти от сигналите на ЕЕГ системата, като може да се избере от която и да е секция от ЕЕГ формата за анализ и съхранение. Възможност за избор на един или няколко пъти за анализ спектъра на мощността. Системата за автоматичен анализ на сигналите с остри вълни предоставя статистически данни за сигналите на острите вълни, резките вълни, бавните вълни и рязкото забавяне на вълните и др. Наличие на система за автоматичен анализ на вълните, която предоставя статистически данни за остротата на вълните, бързите вълни, бавните вълни, рязкото забавяне на вълните и др. Перфектна функция за управление на отделните случаи. Файловете с изследвания могат да бъдат трансформирани в стандартен формат (EDF) в
Европа, удобен за обмен на данни, академичен обмен и по-нататъшен анализ. Наличие на многофункционални цифрови филтърни системи. Удобно измерване на основната информация за всяка ЕЕГ форма на вълната. Възможност за добавяне на пояснения към обозначената форма на вълната. Интегриран отчет за изображение и знаци. Режимът за отчет може да се редактира, налични са няколко шаблона за отчети. USB интерфейсът осигурява бърза и стабилна скорост на предаване.