Описание

Елит 5 Erba Mannheim                                                       
Съвременен хематологичен анализатор
Метод на пробата Система за отворена и затворена епруветка с автоматичен ротор за пробите
 Метод на пробата 110 μl пълна кръв при отворен или затворен режим, 25 μl при режим Малка Проба
Производителност 60 теста / час
 Захранващ блок От 110 – 230 VAC, 47 Hz до 63 Hz
 Капацитет на съхранение 100 000 резултата с всички графики на разсейване и хистограми
 Размери 410 х 465 х 515 мм
 Тегло 35 кг или 45 кг с автосемплер
Предимства
* Необходими са само 3 реагента (Erba Dil-5P, Erba Lyse-5P, Erba Diff-5P), безвредни за околната среда (без цианид)
Помощен USB интерфейс: външен компютър, клавиатура, външни принтери, SW ъпгрейд, бекъп на данни, баркод четец (ръчен)
Използване на стандартни електронни и механични компоненти
Автосемплер с вграден баркод четец и миксер (до 100 епруветки на 10 стелажа
Елит 5 Erba Mannheim
Лесен за работа
Цветен LCD сензорен дисплей с високо съотношение на контраста
Допълнителни 8 езика (EN, FR, DE, CZ, PT, RU, ES, Индонезийски)
Лесно за употреба, многоезично експлоатационно меню
Роторът за пробите осигурява безопасна и лесна работа
Лесна поддръжка
 
Методи на измерване
Обемно метрична промяна на импеданса за WBC, RBC и PLT
Измерване на разсейването на светлината при BASO
4-diff измерване на разсейването на светлината: LYM, MON, NEU, EOS
Спектрофотометричен анализ за HGB
Хематологичен анализатор Елит 5
Измервани параметри
Определят се 26 параметъра, пълна кръвна картина, включително 5-типно диференциално броене на WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU %, EOS%, BAS %, RDW-SD, RDW-CV, PDW-SD, PDW-CV, MPV, PCT, P-LCC, P-LCR
2 хистограми: RBC и PLT
2 графики на разсейване (скатерграми): 4-типно диференциално броене на WBC и WBC/BASO
 
Контрол и калибриране
3 нива на контролна кръв, осигурена от Erba Lachema, за ежедневно измерване на контрола на качеството (QC) с Леви-Дженингс диаграми
2 вида калибриране
Калибриране с фактори
Чрез измерване на контролна кръв или калибратор
ОС и калибриране, съхраняващи се в базата данни
Хематологичен анализатор Елит 5
Възпроизвеждане на резултатите
Възможност за свързване с LIS (лабораторна информационна система)
Стандартно оборудван с USB порт
 
Почистване и защита срещу съсирване
Налични са 3 вида почистване:
Високоволтово пулсиране на блендата
Химическо почистване с Erba Hypoclean CC
Промиване на блендата чрез високо налягане