Описание

 • Най-съвременният динамичен плосък детектор.
 • По-голямо зрително поле.
 • По-висока разделителна способност.
 • По-нисък шум.
 • Усъвършенствана технология за цифрово изображение с хуманизиран дизайн.
 • Удобен потребителски интерфейс.
 • Ръчният контролер на механичното и колиматорно движение на C-рамото подобрява работния поток, дори когато сте далеч от уреда.
 • RCDP – платформа за бързо изчисление. Технологията за динамична обработка на изображения в реално време, базирана на GPU, прави лесно получаването на ясен образ на различни части на тялото.
 • Безпроблемна връзка с облачна PACS система за споделяне на информация и отдалечена диагностика.
 • Дистанционна поддръжка.
 • Самодиагностика с показване на код за грешка.

Електрически хапактеристики:

 • Високочестотно инверторно захранване. – Мощност: 5 Основна честота на инвертора: 110 kHz.
 • Автоматична флуороскопия. – Напрежение на тръбата: 40 kV ~ 120 kV, настройва се автоматично. Ток на тръбата: 0.3 mA ~ 4 mA, настройва се автоматично.
 • Ръчна флуороскопия. – Напрежение на тръбата: 40 kV ~ 120 kV, непрекъснато. Ток на тръбата: 0.3 mA ~ 4 mA, непрекъснато.
 • Пулсова флуороскопия. – Напрежение на тръбата: 40 kV ~ 120 kV, непрекъснато. Ток на тръбата: 0.3 mA ~ 30 mA, непрекъснато.
 • Напрежение и ток при радиография. – 40 kV ~ 120 kV, 25 mA ~ 100 mA,0 mAs ~ 280 mAs.

Рентгенова тръба:

 • Рентгенова тръба, специализирана за висока честота. – Фокуси: 0.3 mm / 1.5 mm. Топлинен капацитет: 650 kJ (867 KHU).

Система за изображения:

 • Детектор: Вносен 9² х 9² динамичен плосък детектор.
 • Монитори: 3 броя 19² черно-бели IM медицински LCD монитори.
 • Мегапикселов централен конзолен блок: Придобиване в реално време, непрекъсната регулируема рекурсия, съхранение на много изображения, изображение нагоре и надолу, изображение наляво и надясно, поправка на изображението. Задържане на последното изображение.
 • Софтуер на работната станция: Коригиране на изображението W/L, преобразуване на сивата скала, баланс на зоната на интерес, завъртане, намаляване на шума, подобряване, изглаждане, изостряне, компресия, мащабиране, измерване, маркиране, оформление за печат, изпращане на DICOM изображение, отпечатване на DICOM изображение, възпроизвеждане на филм и др.

Структура и производителност:

 • Насочващо и главно колело. – Колелото за посока може да се върти във всяка посока, а главното колело може да се върти на ±90°.
 • C-рамо:

– Електрически ход на колоната нагоре и надолу: 400 мм.

– Движението напред / назад: 200 мм.

– Оборот около хоризонтална ос: ±180°.

– Завъртане около вертикалната ос: ±15°.

– Разстояние от фокуса до детектора: 1000 мм.

– Отвор на арката: 800 мм.

– Дълбочина на дъгата на арката: 660 мм.

– Орбитално движение: 135°.

Промоционална цена: 79380 лева без ДДС!

Цената включва доставка и монтаж.

Гаранция: 12 месеца.