Описание

Описание на продукта:

Южнокорейският апарат DEXXUM T за изследване на остеопороза, произведени от фирма OsteoSys, извършва диагностика на остеопороза с помощта на рентгенови  лъчи.
Той използва рентгенови лъчи, които имат две различни енергии и изчислява стойността на   костната минерална плътност, чрез анализиране на изображенията, получени от сканирането на   гръбначен стълб, бедрена кост и предмишница по метод
„ pencil-beam” и сравняването им със събраните данни .

 • Метод на сканиране :  Рencil-beam.
 • Точки на измерване  ( време за измерване):

   Гръбначния стълб   ( 85 секунди  в   бърз режим  и  192 секунди   в   нормален режим).
Бедро   ( 65  секунди   в   бърз режим ,  122 секунди   в   нормален режим).
   Предмишница   ( под 3 60 секунди ;  времето  за измерване  зависи от   физиката на пациента).

 • Метод на измерване:

   Непрекъснато   сканиране   ( гръбначния стълб ,  двойна   бедрената кост ).
Възможно е едновременно измерване   на   три   точки .

 • Зона на сканиране: 580 милиметра (дължина) х 480 милиметра (ширина).
 • Референтен   данни : Европейски  стандарт ( White)  азиатски  стандарт , корейски  стандарт.
 • Прецизност :  под   1.5%.
 • Модификация   на   определени региони : Потребителите  могат да добавят   или изтриват   кости   и тъкани   да се намалят грешките   в случай на   BMD   изчисляване на   фрактури ,  импланти   или   оперативни   райони .  ( ще се   поддържа  автоматично откриване на  импланта).
 • Автоматичен   ROI :  След   измерване ,  ROI   ( област  на   интерес )  се разделят   автоматично.
 • Радиационната доза :  под   10 mRem   на   една   сканирана област.
 • Връзка с   персонален компютър :  Ethernet (мрежова)   връзка
 • Функция „multy-print”: Отпечатване на резултат, информация и тенденция за пациента
 • Сравнение  на т енденция :  сравнение на   данни за тенденция   по региони.
 • DICOM поддръжка.

Primus

Подробни спецификации:

 • Размер на продукта:

   Standard : 2000  (дължина)   х   800 ( ширина) х  1221   (височина ).
   Medium :  1900   (дължина )  х   800 ( ширина) х  1221   (височина ).
   Compact :  1850   (дължина )  х   800 ( ширина) х  1221   (височина ).

 • Тегло:   130.5 кг.
 • Захранващо напрежение   и честота:   100VAC   ~   240VAC   /   50Hz   ~   60Hz.
 • Консумирана мощност:   400 VA.
 • Рентгенов   генератор   (EMB-0165):

   Максимално   напрежение:   110 кV.
   Максимален ток  :  1,5 mA.
   Консумирана мощност :  50 W.
   Капацитет :  165 W.
   Захранващо напрежение :   110VAC   /   220VAC  ±  10%.
   Най-ниска   степен mAs: 1 mAs   ( 0.2 mA,  5 секунди ).
   Филтрация :  4 милиметра   Алуминиев   еквивалент ( Al  +   самарий ).

 • Рентгенова тръба:

  Производител:   TOSHIBA.
   Наименование на модела:   DF- 151SBR.
  Максимално   напрежение  на рентгеновата  тръба:   121 кV.
  Максимален ток  на  тръбата:   3.1 A.
  Размер на фокусното петно :  5 милиметра.
  Катод  от  волфрамова жичка.

 • Рентгенов   генератор   ( EMB – 0165-1).

    Максимално   напрежение:   90 кV.
   Максимален ток  :  1,5 mA.
   Консумирана мощност :  50 W.
   Капацитет :  135 W.
   Захранващо напрежение   и честота:   110VAC   /   220VAC  ±  10%.
   Най-ниска   степен mAs: 1 mAs   ( 0.2 mA,  5 секунди ).
   Филтрация :  4 милиметра   Алуминиев   еквивалент ( Al  +   самарий ).

 • Рентгенова тръба:

   Производител:   CEI.
   Наименование на модела:   OX   / 90 .
  Максимално   напрежение  на рентгеновата  тръба:  90 кV.
  Максимален ток  на  тръбата: Max   5 A   @   90 kV.
  Размер на фокусното петно :  5 милиметра.
  Катод  от  волфрамова жичка.

 • Детектор:

   Производител: Endicott Interconnect Detection and Imaging Systems. 
     Наименование на модела:   EV -381.
   Рентгенов   сензор:   CdZnTe.
   Площ   на сензора :  11 милиметра диаметър.

 • Фантом за ежедневна проверка.

   Производител:   OsteoSys .
   Модел   име:   D3MC – 500A.
   Размер:
   –170   (дължина)   х 50   ( ширина)  х 150   (височина ).
   –195  ( дължина)   х 48  (ширина)  х 200   (височина ) (нов).

 • Производителност:

   Размер на изображението   ( гръбначния стълб)  160 милиметра   X   192 милиметра.
   Размер на изображението   ( бедрената кост)  120 милиметра   X   180 милиметра
   Възпроизводимост:   ±   1.5%   CV.
   Точност:   ±   1.5%   CV.
   Времетраене на рентгеновото лъчение:   от 85 секунди   до 230 секунди.
   Радиационната доза:   под   10 mRem   на   изследване.
   Остатъчна   радиация:  п од   1.2  mCv   / час   (при 1 m  разстояние   от източника ).

 • Изисквания към околната   среда:

   Работна температура:   над 15  °C и под 35  °C .
   Подходяща   влажност:   20%   ~   80%.
   Подходящ   въздушно налягане:   700   ~   1060  kPa.
   Толеранс   на въздействието: в рамките на   2G   при   6   X   10-3 секунди.
   Температурен диапазон   на съхранение:   над   -5  °C и  под 50  °C.
   Диапазон  за съхранение  при влажност:   0%   ~   90%.

Опция: Комплект Компютър, LCD монитор, клавиатура, мишка и маса. 

За цена моля попитайте!