Описание

Ригидни лапароскопски системи
• Телескопите на EndoMed за достъп до и проверка на коремната кухина и органите в таза са от най-високо качество.
• Разнообразните продукти обхващат по-голямата част от лапароскопските интервенции при деца и възрастни,
притежават отлично качество на изображенията и оптимални яркост и контраст в две категории:
стандартни телескопи и широкоъгълни HD телескопи.
• Продуктовата гама включва зрително поле от 0° до 30° при педиатричните лапароскопи и
0°, 30° и 45° при лапароскопите за възрастни със зрителен ъгъл 75°, 95° и 105°.
Лапароскопите са с диаметри: 2 мм и 3 мм за педиатричните; 5 мм и 10 мм за тези за възрастни.

Лапароскопска помпа Endo pump 200D
Моделът е предназначен за лапароскопска хирургия.
Оптималното регулиране на параметрите налягане и
поток осигуряват ефективна аспирация на течности.

Инсуфлатор Endo flator 200/ 300/ 450
Продуктът е предназначен за продължително снабдяване с газ от бутилки
или от централна система, което лесно може да бъде променяно чрез вградения софтуер.
За ограничаване на следоперативните усложнения, съществува опция за оборудване с газов нагревател.
Софтуерът позволява самостоятелна проверка на електронните и пневматични компоненти.
Моделът разполага с три дебита от 20, 30 и 45 л/мин.