Описание

 

Система с многоканална сфазирана решетка:

Многоканално паралелно сканиране увеличава скоростта на сканиране.

Много детайлни изображения.

Автоматични настройки осигуряват на ядрено-магнитния резонанс работа при най-добри условия. 

Динамична активно екранирана градиентна

система:

Заложеният метод на инверсия осигурява на градиентната система висока линейност и скорост на нарастване.

Неутрализиране на тока на Еди осигурява качество на изображенията и минимизира влиянието от артефактите.

Автоматична система за водно охлаждане поддържа системата, работеща в стабилно състояние.

 i_Open 0.4T

За повече информация и цена, моля попитайте! Цената включва доставка и монтаж на резонанса и Фарадеевия кафез.