Описание

Ядрено-магнитен резонанс с постоянен магнит i_Open 0.36T

С-образен отворен магнит:

● Високо ниво магнитен материал. 

● Тегло на магнита: 16 тона.

● Малки размери, пести пространство.

Система с многоканална сфазирана решетка:

● Многоканално паралелно сканиране увеличава скоростта на сканиране.

● Много детайлни изображения.

● Автоматични настройки осигуряват на ядрено-магнитния резонанс работа при най-добри условия.

Динамична активно екранирана градиентна система:

● Заложеният метод на инверсия осигурява на градиентната система висока линейност и скорост на нарастване.

● Неутрализиране на тока на Еди осигурява качество на изображенията и минимизира влиянието от артефактите.

● Автоматична система за водно охлаждане поддържа системата, работеща в стабилно състояние.

Хардуер:

● С-образен изключително отворен постоянен магнит.

● Система, поддържаща постоянна температура на магнита.

● Комплект активно екранирани градиентни намотки X, Y, Z – 2 броя.

● Градиентни усилватели за X, Y и Z равнини. Градиентен усилвател на мощността.

● Плоска квадратична предавателна намотка – 2 броя.

● Радиочестотен усилвател на мощността.

● Радиочестотен мощен сплитер.

● Двуканален цифров спектрометър:

          ◊ Мрежов комуникационен модул.

          ◊ Двуканален модул за събиране на данни.

          ◊ Модул за цифров контрол.

          ◊ Изчислителен модул за градиентите.

          ◊ Градиентен изходен модул.

          ◊ Радиочестотен изходен модул.

          ◊ Радиочестотен усилвател – усилване и настройки.

          ◊ Захранващ модул.

● Приемни антени:

          ◊ Двуканална фазово-решетъчна антена за глава.

          ◊ Двуканална фазово-решетъчна антена за шия.

          ◊ Двуканална фазово-решетъчна антена за коляно.

          ◊ Голяма двуканална фазово-решетъчна антена за тяло.

          ◊ Средна двуканална фазово-решетъчна антена за тяло.

          ◊ Двуканална фазово-решетъчна антена за стави.

          ◊ Двуканална фазово-решетъчна антена за рамо.

          ◊ Предусилвател – 2 броя.

● Работна станция:

          ◊ Процесор: Intel Core™2 Duo ≥ 2.4 GHz.

          ◊ Памет: ≥ 2 GB.

          ◊ Твърд диск: ≥ 160 GB.

          ◊ DVD +/- RW.

          ◊ USB клавиатура и оптична мишка.

          ◊ Високопроизводителна графична карта.

          ◊ Операционна система: Windows XP Professional или Windows 7 Business.

● 19″ TFT LCD монитор.

● 10/100 M ключ.

15 KVA стабилизатор.

● Клапа за дишане.

● Електрическо табло.

● Магнитно покритие.

● Пациентна маса.

● Лазерна позиционираща система.

● Цифров дисплей за позициониране.

● Двупосочна комуникационна система.

● Възглавница за пациента.

● Оперативна конзола.

● Интерфейс за приемните антени.

● Фантоми:

          ◊ Голям куб.

          ◊ Малък куб.

          ◊ Цилиндър.

          ◊ Хемисфера (с гръдна антена).

Софтуер:

● Системен Софтуер:

          ◊ Софтуер за Регистрация на пациент.

          ◊ Софтуер за управление на сканирането.

          ◊ Софтуер за управление на поредиците.

          ◊ Софтуер за реконструкция на изображения.

          ◊ Софтуер за възпроизвеждане на изображенията.

          ◊ Софтуер за обработка на изображения.

          ◊ Софтуер за анализиране на изображения.

          ◊ Софтуер за преобразуване формата на изображенията ( JPG, BMP).

          ◊ Многофункционален софтуер за търсене на изображения.

          ◊ Софтуер за архивиране на изображения на DVD.

          ◊ Софтуер за печат DICOM 3.0.

          ◊ Софтуер за контрол на качеството на системата.

● Импулсна поредица:

          ◊ Spin Echo и Fast Spin Echo:

 • Топограма със Spin Echo.

 • Т1 със Spin Echo.

 • Proton density със Spin Echo.

 • Т2 със Fast Spin Echo.

 • Отместено Т2 със Fast Spin Echo.

 • 3D Spin echo.

–   3D Fast Spin Echo.

◊ Възстановяване на инверсията:

 • Потискане на мазнините с възстановяване на инверсията.

 • Потискане на водата с възстановяване на инверсията.

 • Потискане на мазнините с бързо възстановяване на инверсията (STIR).

 • Потискане на водата с бързо възстановяване на инверсията (FLAIR).

 • Отместено Т1 с топограма с възстановяване на инверсията.

Gradient Echo:

 • Изображение с Gradient Echo.

 • Т1 с Gradient Echo.

 • T2* с Gradient Echo.

 • Бързо дефазирано Gradient Echo.

 • Бързо повторно сфазирано Gradient Echo.

 • Бързо дефазирано Gradient Echo със задържане на дишането бързо 3D.

 • Дефазирано Gradient Echo.

 • 3D Бързо повторно сфазирано Gradient Echo.

● TOF за ангиография:

◊ 2D TOF.

◊ 3D TOF.

MRCP.

● Изображения на вода:

          ◊ MRU.

          ◊ MRM.

LSDWI.

MTC.

● Компенсация на движението.

● Компенсация на движението на кръвта.

● Многосрезова многоъгълна технология на изобразяване.

● Проследяване лентата на пренасищане.

● Софтуер за филтриране на изображения.

● Разширен 3D магнитен резонанс:

          ◊ MIP.

          ◊ MRP.

DICOM 3.0:

          ◊ DICOM архив.

          ◊ DICOM трансфер (до PACS).

Условия за безупречна работа:

● Изисквания към заобикалящата среда:

          ◊ Разстояние до трансформатори и високоволтови кабели: > 10 метра.

          ◊ Разстояние до асансьори, камиони и коли: > 6 метра.

          ◊ Метро и влак: > 40 метра.

          ◊ Друго оборудване: > 6 метра.

● Изисквания към плочата на партера:

          ◊ Товароносимост на плочата и подпорните колони: > 12 тона.

          ◊ Равнинен толеранс на пода: < 2 милиметра.

          ◊ Честота на вибрациите: < 50 Hz.

● Изисквания към захранването:

          ◊ Захранващо напрежение: Монофазно 220 VAC50/60 Hz.

● Фарадеев кафез:

          ◊ Затихване: от 5 MHz до 35 MHz  > 90 dB.

          ◊ Минимални размери: 4500 х 4500 х 2800 милиметра.

          ◊ Заземителен контур: < 1 Ω.

● Изисквания към климатичната система:

          ◊ Температура: 23 ± 2 °С.

          ◊ Влажност на въздуха: от 30 до 70 %.

          ◊ Работен режим: Автоматичен.

          ◊ Мощност: > 5 Р, индустриална климатична система.

За повече информация и цена, моля попитайте! Цената включва доставка и монтаж на резонанса и Фарадеевия кафез.