Описание

Италиански рентгенов апарат на Simad, тип „С-рамо” Moonray Compact с 9” (23 см.) усилвател на изображението. 
Мобилно C-рамо, за флуороскопия и дигитална рентгенография с голямо C-рамо и обширни напълно балансирани движения. Системата е завършена с двоен TFT / LCD монитор и цифрова памет за съхраняване на изображения, управление и документиране директно интегрирани върху хоризонталната стойка на C-рамото.
 
Приложения: Ортопедия и травматология • Обща хирургия • Неврохирургия • Pain Management • Пневмология • Кардиология.
 
Системата е оборудвана с:
 
· Високочестотен генератор, тип моно-блок с 4 kW номинална мощност; с автоматична компенсация на мрежовото напрежение;
· Двуфокусна рентгенова тръба със стационарен анод: малък фокус – 0,6 x 0,6 mm и голям фокус – 1,5 x 1,5 mm;
· DDC Dynamic Density Compensation System: Патентована от Simad цифрова система за перфектно балансирани снимки на всяка анатомична част с автоматична настройка, за да позволи правилното формиране на изображението при разглеждане на анатомичните особености на всеки различен пациент;
· LDC Low Dose Control System: Патентована от Simad цифрова система предназначена за забележително намаляване на рентгеновата доза за пациентите и потребителите при максимално качество на изображението;
· Цифров преглед на въртене на изображението, за ориентиране на изображението на монитора без експозиция;
· Цифров преглед за позициониране на моторизираните линеен и Ирис колиматори без експозиция на рентгеновия апарат;
· Цифров динамичен показател за термично ниво на рентгеновата тръба и цифров динамичен показател за температурата на моно-блока с топлинна система за безопасност, за безопасна употреба за пациента и операторите;
· Цифрова телевизионна верига, специално предназначени за придобиване, обработка, визуализация и съхраняване на изображения с висока разделителна способност при 1K х 1K матрица за отлични качествени резултати, получени с най-ниската рентгенова доза;
· CCD камера – Solid State оптични сензори с напълно цифрова връзка, прогресивно сканиране и 1K x 1K x 12 битова матрица;
· Усилвател на изображението: 9 „(23 cm) с 3 зрителни полета (9″, 7 „, 4,5“) и висока стойност на DQE (доза квантова ефективност);
· Решетка за разпръскване на лъчението: Висока стойност на съотношението (h / D), отличен контраст и разделителна способност и минимални стойности за усвояване на дозата, благодарение на високата хомогенност на неговата структура;
· Два 19 “ TFT медицински цветни монитори с висока честота и висока резолюция, поставени на стойката на С-рамото с независимо регулируемо позициониране;
· Вградена клавиатура с Track-ball, за вкарване данни на пациенти и коментари по снимки и всичко необходимо за управление на изображения;
· Собствен HDD (твърд диск) за съхранение: Капацитет за съхраняване на изображения – 100 000 при 1K x 1K матрица;
· ADR „Automatic Dose Report“ (Доклад за автоматично изчисляване на дозата) с оглед мониторинг и автоматичен доклад на DAP стойностите на всяко изображение. Създаване на DAP доклад в края на всяка процедура „Video, Print & Storage“ (видео, принтиране и архивиране);
· Вградено CD-ROM / DVD записващо устройства в комплект със СD записващ софтуер, за произвеждане на CD ROM / DVD-та с Windows стандартни изображения (за преглед и управление на изображения на персонален компютър Windows съвместим); CD-ROM / DVD записващото устройство се надстроява до формат DICOM 3.0;
· DICOM 3.0 интерфейс за следните DICOM класове: STORAGE (съхранение), PRINT (принтиране), MASTER KIT (магистърски комплект), WORKLIST (работен списък), QUERY & RETRIEVE (обработка и извлечение);
· Video Digital Marker софтуер и Теxt Software за създаване на текстови полета и маркери на изображенията;
· Софтуерно измерване за ъгли и линейни сегменти;
· Софтуер за вмъкване общи коментари относно всяка последователност и запис в базата данни;
· Включени са следните аксесоари: двоен педал за флуороскопия, радиография в очакване, RJ45 100Mbps мрежова карта, цифров интерфейс за принтер, USB порт, технически и ръководство на потребителя на английски език и български език;
 
Цена: Изключително съотношение качество / цена.
Опция (препоръчителна):
Цена за Laser Aimer EG 8525 за 9″ усилвател на изображението: 2078 лева без ДДС. 

Лазерно насочващо устройство за 9 – Лазерно насочващо устройство за 9 “ усилвател на изображението за правилното поставяне на радиационната защита.

Опция (задължителна за България):
Цена за DAP METER BZZ60011: 3896 лева без ДДС.
Моля, забележете, че ние имаме като стандартна характеристика Moonray системата DAP метър със софтуер, който изчислява правилно DAP стойностите; но тъй като имате нужда от йонизационна камера за правилното измерване трябва да го инсталираме като опционен аксесоар.
 
Гаранционни условия:
24 месеца гаранционен периода от дата на доставка на всички части на съоръжението.