Описание

EcovidUS, произведен от SensUS Touch, е преносим автоматичен белодробен скенер, който работи в реално време. Базира се на софтуер Lung 19 App. Той позволява бърза, точна, количествена и нейонизираща идентификация на пневмония, както и следене развитието на болестта. Автоматичното откриване на пневмонийните маркери, както и етапите на болестта, се осъществява чрез изчисляването на т.нар. Pneumonia score. Софтуерът Lung 19 App осигурява Covid index – показва наличието на пневмония, причинена от Covid-19.

 

Триаж и управление на пациента 

SensUS Touch-EcovidUS-2

 1. Ултразвуково сканиране на бели дробове (до 14 зони).
 2. Автоматична обработка на изображенията.
 3. Индивидуална оценка на всяка една зона (Pneumonia score от 0 до 4).
 4. Автоматично определяне на Covid Index (от 0 до 100 %).
 5. Медицински доклад (оценка на състоянието на белите дробове на 5 нива).
 6. Мониторинг на персонално ниво (последващо проследяване на състоянието).

 

Идентификация, Фази и Мониторинг

 • Уредът не излъчва радиация.
 • Лек и лесно преносим.
 • Работи с батерии.
 • Лесен за употреба.
 • Лесен за почистване и дезинфекция.
 • Прегледът с уреда може да се извършва:
 • В домашни условия;
 • В линейка;
 • В триажен център;
 • На болнично легло.

 

Приложение Lung19 App:

 • Сканиране, подпомагано от софтуер.
 • Интуитивен графичен потребителски интерфейс.
 • Автоматично откриване на признаци на белодробна болест.
 • Независимост от лицето-оператор.
 • Количествени индикатори.
 • Незабавна идентификация на пневмония.
 • Точно определяне на фазата на заболяването.
 • Краткосрочен и дългосрочен мониторинг.