Описание

Най-новият 16-срезов спирален компютърен томограф Anatom 16 MS е произведен от ANKE в сътрудничество с американската корпорация ANALOGIC. Тази система интегрира най-новата уникална иновативна технология на компютърно-томографски продукти и има характеристики като високо качество на изображението, бърза скорост на сканиране, ниски радиационни дози и ниски разходи за поддръжка/ремонти.

Anatom 16 MS

Върхово международно технологично сътрудничество:

В областта на компютълно-томографския дизайн, научноизследователска и развойна дейност и производство ANKE и американската корпорация ANALOGIC имат тясно сътрудничество от почти 30 години.
ANALOGIC е доставчик на водещите в света производители на компютърни томографи и ядрено-магнитни резонанси и има опит в производството на прецизни електронни части на международно известени производители на медицински изделия от десетки години. Това гарантира изпълнението на  16-срезовия спирален компютърен томограф Anatom 16 MS и сравнението му с подобни продукти на добре познати международни марки.

Водеща рейка технология в света:

Anatom 16 използва революционната Powerlink™ безконтактно предаване на мощност технология, и постига предаване на енергия от стационарната част към въртящата част на гентрито без плъзгане на структурата пръстен/въглеродна четка. Тази технология премахва ограниченията от сегашната ротационна система рейка, защото тя не се нуждае от плъзгане между въглеродна четка/пръстен. Тя елиминира износването на въглеродните четка, прегарянето на контактни повърхности и други текущи проектни недостатъци на компютърните томографи, удължава интервала за поддържане и обслужване на системата и увеличава полезния й живот.
Интегрираното прилагане на PowerLink™ и 
много други патентовани технологии прави системата да има забележително и отлично представяне:
·  По-висока скорост на въртене (конвенционална 0.5сек./360°; да отговаря на реалните клинични нужди).
·  По-бърз динамичен отговор.
·  По-малък обем и тегло (в сравнение с други устройства от същият клас, пести 40% от теглото).
· Няма прах от въглеродни четки (повредите в печатните платки се намаляват с около 30%).

Перфектна рентгенова генерираща система:

5.0 MHU DUNLEE рентгенова тръба използва патентованата технология с подвижен фокус по време на процеса на сканиране. Проба от два алтернативни ветрилообразни лъчи увеличава еквивалентната честота на дискретизация за удвояване на придобиването и осигурява получаването на по-висока резолюция на изображението при всякакви режими на сканиране.
При начално подаване на висока мощност високоволтовият генератор осигурява достатъчно енергия за рентгенова тръба, за да се гарантира отлична стабилност.
· Мощност на високоволтовият генератор: 60 kW.
· Напрежение на рентгеновата тръба: 80 kV ~ 140 kV.
· Ток на рентгеновата тръба: 10 mA ~ 500 mA.

Силно интегрирана система за събиране на данни:

Системата използва ефективната скорост на рядкоземен керамичен детектор, разработен от ANKE и ANALOGIC, използва интегралната схема между фото чувствителният слой и силата на DAS, скъсява пътя на предаване на сигнала, генерира малко топлина, допълнително намалява електронния шум и постига предаването на сигнала без загуби. 24 реда на детектора реализират безпроблемно разделяне на дялове на детектора и подобряване ефективността на използване на рентгенови лъчи. Комбинирането на многократна рентгенова доза, проучена и разработена от ANKE, редуциращи технологии и интелигентната динамична технология за автоматично отстраняване на разсеяни лъчи, допълнително подобрява съотношението сигнал/шум (SNR), подобрява качеството на изображението, както и намалява радиационна доза значително.
· Брой детектиращи елементи на детектора: 896 х 16.
· Общ брой детектиращи елементи на детектора: 21504 броя.
· Минимална дебелина на сканирания слоя: 0.625 мм.
· Режим на придобиване: 16 х 0.625 мм., 16 х 1.25 мм.

Международна водеща технология на грижи за пациентите:

Anatom 16 използва графични инструкции на дишането и различен удобен за потребителя дизайн и осигурява по-голяма, по-важна помощ с езика, при нарушения на слуха и на пациенти със специални грижи.
За уникалната mA-модулация (iDose) оптимизиращ софтуер за контрол на дозата, системата използва различни ток на тръба в реално време за различните слоеве, при това не само осигурява резолюцията на изображението, но също така избягва прекалена доза радиация, получена от пациента.
Уникалната LISA™ технология за намаляване на шума на Anatom 16 може да получи изображение с висока резолюция дори и под 79% от нормалната доза.

Отлично изпълнение, оптимизиран процес:

Anatom 16 използва професионална графична работна станция и операционен софтуер, съвместим с MS компютърни томографи, за огромните масиви от данни и сложна триизмерна реконструкция на MS компютърни томографи с широк диапазон на сканиране. Ефективността на графичната обработка, компютрите с плаваща запетая и компютърните възможности на това оборудване повишават ефективността на Anatom 16 и цялостната обработка на изображенията се подобрява почти 3 ~ 6 пъти. Скоростта на реконструиране на изображението е 40 кадъра/сек (25 ms/реконструкция) и може да бъде сравнима с 64-срезови компютърни томографи на други производители.

 

Спецификация

Гентри:

· Тип: PowerLink™.
PowerLink™ Non-Slip Technology.
· Отвор на гентрито: 70 см.
· Наклон на гентрито: ± 30°.
· Осигурено дистанционно управление на гентрито.
· Тип на детектора: GOSGOS Rare-earth Ceramic Detector.
· Тип задвижване на гентри: Моторно задвижване.
· Разстояние от фокусите на рентгеновата тръба до изоцентъра: 54 см.
· Брой на детекторните редове: 24.
· Ширина на Z=оста на детектора: 20 мм.
· Детекторни колони от канали на ред: 896.
· Брой на детекторните колони: 21504.
· Режими на придобиване на данни от DAS: 0.625 мм. Х 161.250 мм. Х 16.
· Вид прехвърляне на данни: Радиочестотно.
· Триизмерна (3D) лазерна ориентация.
· Интерфейс, осигуряващ възможност на рентгенови лъчи отвън, посредством педал.
· Осигурен автоматичен контрол на експонацията (милиамперна модулация).
· Мениджър за автоматични гласови команди:
Графично представяне на дишането,
Команда за задържане на дишането (запис / възпроизвеждане),
Команда „дишай” (запис / възпроизвеждане).

Параметри на сканиране:

· Най-кратко време за 360° ротация: 0.5 сек.
· Допустими времена за ротация:  0.5 сек0.8 сек1.0 сек2.0 сек. 
· Брой срезове на една ротация: 16.
· Минимална дебелина на среза при сканиране: 0.625 мм.
· Минимална дебелина на среза при реконструкция: 0.625 мм.
· Максимална дебелина на среза при сканиране: 10 мм.
· Дебелина на среза при номинална реконструкция: 0.625 мм, 1.25 мм, 2.5 мм, 5.0 мм, 10 мм.
· Скорост на реконструкция на изображение (512 х 512): 40 кадъра / секунда.
· FOV на сканиране: 50 см.
· Матрица за реконструкция на изображението: 512 х 512.
· Матрица за показване на изображението: 512 х 512.
· Максимално времетраене при непрекъснато сканиране: 120 сек.
· Максимална дължина при непрекъснато сканиране: 160 см.
· Посока на топограмата: отпред-отзадляво-дясно.
· Дължина на топограмата: 160 см.
· Гама от стъпки: 0.50.75, 1.0, 1.5.
· Режим на сканиране:
Топографско сканиране (Scout),
-Аксиално сканиране
,
-Спирално сканиране
,
-Кино сканиране
.

Високоволтово захранване и рентгенова тръба:

· Максимална продължителна мощност на изхода на генератора: 60 kW.
· Избор на kVP на рентгеновата тръба: 80 kV100 kV120 kV140 kV.
· mA диапазон на рентгеновата тръба: 10 ~ 500 mA.
· Топлинен капацитет на рентгеновата тръба: 5 MHU.
· Норма на разсейване на топлината: 815 kHU/min.
· Вид охлаждане: Маслено охлаждане.
· Фокуси на рентгеновата тръба: (Голям) 1 мм. Х 1 мм, (Малък) 0.5 мм. Х 1 мм.
· Осигурено динамично проследяване на фокусното петно.

Пациентна маса:

· Максимален диапазон на хоризонтално движение: 160 см.
· Диапазон на хоризонтално движение на масата при сканиране: 160 см.
· Диапазон на вертикално движение на масата: 49.2-98 см.
· Максимална скорост на вертикално движение: 20 мм./сек.
· Максимално тегло на пациента: 204 кг.
· Педал за движение на масата.

Качество на изображението:

· Високо контрастна резолюция : 17.5 LP/см. (0%  MTF).
· Ниско контрастна резолюция: 5.0 мм.@0.30 % (13.0mGy), 3.0 мм.@0.30% (30.0 mGy).
· Изотропна резолюция на изображението: 0.625 мм.
· Диапазон на СТ номера: -1024~3071Разширен диапазон – 10 240 ~ 30710.
· Шум на изображението: 0.29 ~ 0.35@28 mGy.

Компютър:

· Микропроцесор: Intel i5 3.2 GHz.
· RAM mамет: 8 GB.
· Капацитет на твърдия диск: 1 T.
· Монитор: 24″24″ LCD монитор.
· Резолюция на монитора: 1900 х 1200.
· Вид на външна памет за съхранение на изображения/данни: CD/DVD/USB.
· Време за реконструкция на изображение (512 х 512): 25 мсек./кадър.
· DICOM 3.0 интерфейс.
· DICOM 3.0 интерфейс за принтер.
· Авто-филмиране.
· Worklist.
· Триизмерни (3D) пост-обработки на основният компютър: MRPSSDMIPMinIPVRCTA.

Изключително съотношение качество – цена! За информация моля попитайте!