Описание

Представяме на вашето внимание 16-срезов компютърен томограф от висок клас и с оптимална разделителна способност ScintCare CT16

ScintCare CT16 е разработен от FMI, дъщерно дружество на MinFound в САЩ. След пет години научноизследователска и развойна дейност, ScintCare CT16 се превърна във високотехнологичен 16-срезов компютърен томограф с оптимална разделителна способност. Дружеството притежава правата върху интелектуалната собственост.

ScintCare CT16 е в състояние да отговори на високите изисквания за сканиране на големи уневерситетски и специализирани болници, така може да посрещне нуждите от различни клинични прегледи в окръжните и частни болници и центрове.

Глобалните доставки осигуряват висока надеждност:

  • Детектор ScintiStar® (САЩ).
  • Рентгенова тръба DUNLEE с голям топлинен капацитет за многосрезов компютърен томограф (САЩ).
  • Spellman високоволтов генератор (САЩ).
  • MOOG военен клас приплъзващ пръстен (САЩ).
  • Прецизен лагер Franke, предназначен за тежък режим на работа и с авиокосмическо качество (Германия).

Интегрираното отливане на статор и ротор.

Роторът и статорът на гентрито са направени с точен процес на леене, за да се осигури тяхната механична стабилност и твърдост по време на висока скорост на въртене. На практика няма деформация на източника и подравняването на детектора по време на въртене, което гарантира качеството на изображението без артефакти.

ScintiStar® детектор. Притежаването на правата върху интелектуалната собственост, изследването и разработката на CT детектори бяха извършени от най-добрите международни специалисти по CT детектори и системи.

Свръхвисокоскоростен сцинтилаторен материал от редки земни маси. Този материал увеличава квантовата ефективност и има много бързо време на разпад, като по този начин може да подобри пространствената разделителна способност и да постигне добро качество на изображението дори при по-ниска доза.

ASG + ASIC дизайн за максимално съотношение сигнал / шум. Дизайнът на модула на детектора е напълно интегриран и миниатюрен, за да отговаря на важни параметри на производителността: ниско разсейване, нисък електронен шум, високо съотношение сигнал / шум и др.

Технологията за детектори в твърдо състояние на Retina осигурява висококачествени изображения. Общият брой на детекторите покрива 50 см зрително поле с 19,2 мм Z-покритие. Това осигурява по-подробна информация за реконструкцията на изображението.

ScintCare CT16 предоставя достатъчно информация, за да се постави по-добра диагноза.

Отлично качество. Промоционални цени. За повече подробности, моля попитайте! Възможност за окомплектоване с 3 модела рентгенови тръби с различен топлинен капацитет.