Описание

Медицински изображения могат да предоставят точна медицинска информация за диагностика. В тази връзка Anke е стартирала иновативна платформа за компютърно томографска прецизност. Чрез пробивният дизайн на точния хардуер, точна технология и прецизен образ, ANATOM 16 HD може да реализира прецизното изобразяване на различни органи и тъкани на човешкото тяло, както и прецизна проверка и качествена диагностика на малки лезии.

 • Безпроблемно се надстройва, за да отговори на вашите нужди в бъдеще.

ANATOM 16 HD ® ANATOM 64 Clarity ® ANATOM 64 Precision

 • Прецизен хардуер, прецизна технология, прецизно изображение.
  • OptiWave detector.
  • Високопрецизен контрол на „гентрито“.
  • Двоен режим на наклон на гентрито.
  • Итеративна технология Admir .
  • Двуенергийно изображение.
  • Изобразяваща технология при матрица 1024 x 1024.
  • Изображения с висока разделителна способност на целевите органи.
  • Платформа с ниска доза.
  • Подобрена триизмерна версия.
  • Платформа за прецизна технология.

Платформата за прецизна технология на ANATOM е оборудвана с индустриална водеща система за обработка на изображения и се основава на OptiWave детектор на светлина, Ahead двуенергийно изображение, Admir 3D технология за итеративна реконструкция и AccuTilt технология на двурежимен наклон на гентри, за да осигури мощна подкрепа за точна диагноза.

 • OptiWave детектор.
 • Admir 3D технология за итеративна реконструкция.
 • Математическият модел на Admir 3D се прилага точно, за да се конструират и опишат характеристиките на фотонните елементи на сигнала. Итерационните операции се извършват на базата на три домейна на необработени данни, проекция и изображение, които значително намаляват шума от изображението и оптимизират качеството на изображението при ниска доза.
  • Ahead – Двуенергийна технология за обработване на изображения на главата.
 • Ahead, творчески използва режим на двойно енергоспестяващо сканиране 140 kV и 80 kV, посветен на изобразяването на мозъка, като използва високи и ниски енергийни характеристики, за да получи отлично изображение на разделителната способност и точно да идентифицира фините лезии.
  • Технология с двоен режим за накланяне на гентри AccuTilt.
 • Системата осигурява цифрово и механично накланяне, за да се приспособи към различните потребителски навици и нужди от клинични изпитания. Налице е система за предупреждение в реално време, за предотвратяване на сблъсък и безопасност.
  • Насочване на органи AccuOrgan. За постигане на висока точност изображения на всяка част от човешкото тяло при ниска доза и ниска консумация на енергия.
   • Abast – Технология за подтискане на артефакти от кости.
  • Abast може да елиминира ефекта на втвърдяване на рентгеновите лъчи на мозъка, на ствола на мозъка и други части от мозъка. И ясно показва структурата и лезиите на мозъчния ствол и малкия мозък.
   • AccuHead – Технология за подобряване на сивата и бялата материя.
  • AccuHead е проектиран съответно за обработка на изображения на главата от междинна честота и нискочестотни сигнали за подобряване на контраста на тъканта без увеличаване на шума, за да се постигне по-добър контраст на сивата и бялата материя.
   • AccuOrgan – Изображения на бели дробове с висока разделителна способност.
  • Изображения с висока разделителна способност на белия дроб се получават само чрез използване на 30% ~ 40% от конвенционалната доза на облъчване.
   • Amast – Потискане на артефакти от метал.
  • Усвоена е итерация с двоен домейн, за ефективно премахване на металните артефакти, за възстановяване на меката тъкан около метала.
   • AccuImage – Микроскопска технология за изображения.
  • 1024 x 1024 матрица за показване на повече подробности за патологичните промени и осигуряване на надеждна база за ранно откриване, диагностициране и ранно лечение на заболяванията.
   • AccuOrgan – Изображения на вътрешното ухо.
  • Професионалното изображение на вътрешно ухо с висока разделителна способност, ясно показващо кохлеарните вестибуларни, полукръгли канали и други фини анатомични части, осигурява степента на откриване на малки лезии.
   • AccuBone – Изображения с висока разделителна способност на костите.
  • Подобреният контраст на ръбовете на лезиите може да осигури точни анатомични взаимовръзки и да покаже ранно разрушаване и киста на подхондралната кост, подобна на лезии и ставни хрущялни калцификации.
   • AccuOrgan – Изображения с висока резолюция на тялото.
  • В комбинация с микроскопичната технология за изобразяване AccuImage значително увеличава показването на фина структура и морфология на корема и осигурява по-точни изображения за ранна диагностика на малки лезии.
   • AccuDose – Цялостно изобразяване при ниски дози.
    • Протокол за педиатрично сканиране.
    • Предупреждение над дозата.
    • AccuShape колиматор.
    • Ефективен детектор.
    • Adose модулация на дозата.
    • Ahead – Двуенергийно изобразяване на главата.
    • Admir 3D – Итеративна реконструкция.
    • AmastПотискане на артефакти от метал.
    • Технология за проследяване на контраста.
   • AccuScan – Удобен и ефективен процес, насладете се лесно. Удобният и ефективен процес на работа значително подобрява ефективността на работата, за да постигне висока производителност на пациентите.
    • AccuOrientation – Предварително зададени процедури за интелигентно настаняване, с един бутон за точно позициониране.
    • AccuEmergency – Без регистрация за спешни случаи, бързо начало на сканиратне.
    • AccuScanning – Подразбиращи се протоколи за сканиране, лесно за получаване на изображения с висока разделителна способност.
    • AccuTracking – Автоматично проследяване на контраста, прецизно задействане.
    • AccuReconstruction – Скорост на реконструкция в реално време до 65 кадъра / сек.
    • AccuPrinting – Бързо отпечатване, интелигентно зареждане, спестяване на време.
   • AccuSaving. Зелен и енергоспестяващ. – AccuSaving е новаторска технология за пестене на енергия. Системата автоматично ще влезе в „латентно“ състояние – нисковъглероден режим след натоварения режим на работа. Когато трябва да работи, един бутон ще „събуди“ системата. Системата автоматично ще затопли детектора и ще завърши подготовката за предварително сканиране. Технологията AccuSaving може да намали консумацията на електроенергия в режим на работа и в режим на готовност и да спести разходите за електричество около 30%, като приеме различни режими на работа в работно време и в неработно време.
   • Клинични приложения. Бързите, прецизни и с ниска доза изображения осигуряват пълен набор от клинични решения, които да отговорят на настоящите и бъдещите клинични диагностични нужди на болницата.

Отлично качество. Конкурента цена.

За повече подробности оставаме на разположение.