Описание

Цифров рентгенов апарат за изследване на гръден кош EcoView-9 (CHEST), произведен от южнокорейската фирма ECORAY

EcoView-9EcoView-9 (CHEST)

· Рентгенова система: 500 mA /125 kVp.
· Високочестотен рентгенов генератор: 40 kW.
· Рентгенова тръба: 140 KHU, фокуси – 1.0 /2.0 mm.
· Синхронизирани движения на детекторния статив и статива на рентгеновата тръба. 
· а- Si единичен детектор, плосък панел (17″ х 17″), фиксиран тип.
· EcoView DR софтуер и работна станция.
· DR (цифров, за рентгенови лъчи) растер.
· Изисквания към захранващото напрежение: Монофазно захранващо напрежение 220VAC, 50/60Hz.
· Опция: Платка за автоматичен контрол на експонацията (задължителна за България).
· Опция: Йонизационна камера с три полета (задължителна за България).
· Опция: DAP камера за измерване лъчевото натоварване на пациента при експонация (задължителна за България).

За цена за конфигурацията: Моля попитайте!

· Опция: 50 kW (630 mA /150 kV) рентгенова система вместо  40 kW.

· Опция: Детектор TOSHIBA (17″ х 17″) CSI (фиксиран), вместо горния.