Описание

Съвместима марка P/N на производитeля Оригинален P/N Съвместим модел
ALOKA KAL001  UST-934N-3.5 SSD-500 / 620 / 625 /650 /1100
KAL002  UST-944B-3.5 SSD-500 / 620 / 625 /650 /1100
KAL004 UST-981-5.0 SSD-500 / 620 / 625 /650 /1100
KAL005 UST-5512U-7.5 SSD-500 / 620 / 625 /650 /1100 /Prosound 2
KAL007 UST-588U-5 SSD 500 /500V
KAL008 UST-5820-5 SSD 500 /500V / Prosound 2
KAL009 SH-101 SSD-500 / 620 / 625 /650 /1100
KAL010 UST-5539 SSD-5000 / 5500
KAL011 UST-9112-5 SSD-900 / 1000 / 3500 / 4000 / 1700 / 2000 / Prosound Alpha 5SX
KAL012 UST-5546 SSD-3500 / 4000
KAL013 UST-5545 SSD 5000 / 5500
KAL014 UST-5543 SSD 5000 (V 5.0 и нагоре) / SSD 5500 (V 6.0 и нагоре),

Prosound Alpha 5 (всички версии) / Prosound Alpha 5SX, Prosound Alpha 10

KAL015 UST-984-5 SSD-900 / 1000 / 1700 / 3500 / 4000
KAL016 UST-979-3.5 SSD-900 / 1000 / 1700 / 3500 / 4000 / 1400 / 2000 / 5500
KAL017 UST-9104-5 SSD 900 / 1000 / 1400  /3500 / 4000 / 5000 / 5500,

Prosound Alpha 5SX, Prosound Alpha 6, Prosound Alpha 7

KAL018 UST-5524-7.5  Prosound 6, SSD 900 / 1000 / 1400 / 1700 / 2000 / 3500 / 4000 /  5000 / 5500, Prosound Alpha 5SX / Prosound Alpha 6
KAL020 UST-987-7.5 SSD 900 / 1000 / 1400 / 3500 / 4000 / 5000 / 5500, Prosound Alpha 5SX, Prosound 6, Prosound Alpha 6, Prosound F37
KAL021 UST-5410 SSD 5000 (V 5.1 и нагоре) SSD 5500 (V 6.1 и нагоре)

Prosound Alpha 5 (всички версии), Prosound Alpha 5SX

KAL022 UST-9126 SSD 5000 (V 5.0 и нагоре), SSD 5500 (V 6.0 и нагоре), Prosound Alpha 5 (всички версии), Prosound Alpha 5SX
KAL023 UST-5412
KAL024 UST-5297
KAL025 UST-5299 SSD-3500 / 4000, Prosound 6, Prosound Alpha 6, Prosound F37
KAL029 UST-9118 SSD-5000 / 5500
KAL030 UST-9114-3.5 SSD 5000 / 5500
KAL031 Ust-9119 SSD 5000 / 5500
KAL032 UST-9123 SSD-3500 / 4000 / Prosound 6, Prosound Alpha 6, Prosound F37
KAL033 UST-9130 Prosound Alpha 7, Prosound Alpha 10, Prosound F75
KAL034 UST-9124 SSD-3500 /4000 / Prosound 6,  ProSound Alpha 6, Prosound F37
KAL035 UST-5024N-3.5 ALOKA:
KAL036 UST-9133 ALOKA:
KAL037 UST-5413 ALOKA:
KAL038 UST-9137 ALOKA:
KAL039 UST-945BP-5 ALOKA:
KAL040 UST-52101 ALOKA:
Съвместима марка P/N на производителя   Оригинален P/N Съвместим модел
GE KGE001 AB2-7 Voluson 730 (BT 02 и нагоре)
KGE002 AB2-5 2‒5 MHz Convex R40 Abdominal, Ob / Gyn
KGE003 C36 LOGIQ 50 / 100 / 180
KGE005 CBF L0GIQ 200 Pro
KGE006 3Cb LOGIQ 200, LOGIQ 200E, LOGIQ 200 Pro
KGE007 3.5C Logiq 3 / 5 / 7 / 9
KGE008 3.5CS Logiq 3 / 5 / 7 / 9
KGE009 E8C Logiq 3 / 5 / 7 / 9
KGE010 4C Logiq 7, logic P5
KGE012 8L-RS Logiq Book (V 3.0 и нагоре), Logiq Book XP Logiq i / e, Vivid i / e / q
KGE013 4C-A Voluson 730 (BT 05 и нагоре)
KGE014 SP4-10 Voluson 730
KGE015 SP6-12 Voluson 730
KGE016 SP10-16 Voluson 730
KGE017 4C-RC Logiq 3 / 5 / 7 / 9
KGE018  4C-RS Logiq i / e, Vivid i / e /q, Voluson e / i
KGE019 3S Vivid-P3, GE:Llogiq 3, Logiq 5, Logiq 7, Logiq 9, Vivid 7, Р 5
KGE020 3S-RS Logiq Book (V 3.0 и нагоре), Logiq Book XP, Logiq i / e, Vivid i / e
KGE021 E8C-RS Logiq Book, Logiq Book XP, Logiq i / e, Vivid i /e /q, Voluson e / i
KGE023 3C-RS Logiq Book, Logiq Book XP, Vivid i / q
KGE024 3C Logiq 3 / 5 / 7
KGE025 8L LOGIQ P5
KGE026 7S Logiq 3 / 5 / 7 / 9, Logiq A5 /P5, Vivid 3 / 4 / 7 / S6
KGE027 8C Logiq 3 / 5 / 7 / 9, Logiq A5 / P5 /S6, Vivid 7
KGE028 8C-RS Logiq Book XP, Logiq e, Vivid S5
KGE029 7L Logiq 7 / 9
KGE030 10L Logiq 3 / 5 / 7 / 9, Logiq A5 / P5, Vivid 3 / 4 / 7 / S6
KGE031 12L Logiq 3 / 5 / 7 / 9, Logiq A5 / P5, Vivid 3 / 4 / 7 / S6
KGE032 7.5-RC LOGIQ C2,  C3, C           5, G2
KGE033 3.8C-RC LOGIQ C2,  C3, C5, G2
KGE034 L39 GE: a 50
KGE035 E72 LOGIQ 50 / 100 / 180
KGE036 S317 GE:Logiq 400 /500
KGE037 I12L-RS GE: Logiq book
KGE038 MTZ                                           GE:
KGE039 7.5L-RC                                          GE:
KGE040 5S                                          GE:
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален P/N Съвместим модел
ESAOTE KES001 IVT12 AU3 / AU4 / AU5
KES002 LA14
KES003 CA11 AU3 / AU4 / AU5 / Megas / Caris
KES004 CA621 DU 3 / 4 / Caris Plus /My Lab 15 / 20 / 25 /30, MyLab, MyLab 15 XV / 20 XV / 25 Gold / 30 CV  / 30 Gold / 40 / 50 / 50 XV / 70 XV / 90
KES005 CA421 DU 3 / 4 / Caris Plus / My Lab 15 / 20 / 25 / 30, MyLab 15 XV / 20 XV / 25 Gold / 30 CV / 30 Gold / 40 / 50 /50 XV / 70 XV / 90
KES006 CA431 My Lab 25 / 30 CV / 40 / 50 / GOLD Platform, MyLab 15 /15 XV / 20  /20 XV / 25 Gold /30 / 30 Gold / 50 XV / 70 XV / 90
KES007 CA631 MyLab 15 / 15 XV / 20 / 20 XV / 25 / 25 Gold /30 / 30 CV / 30 Gold / 40 / 50 / 50 XV / 70 XV / 90
KES008 CA123 MyLab Five / 15 /15 XV / 20 / 20 XV / 20+ / 25 / 25 Gold / 30 CV / 30 Gold / 40 / 40 CV / 50 / 50 XV / 70 XV / Gold
KES010 LA523 10-5 Mylab 20 Esaote / DU 3 / 4 / Caris Plus / My Lab 15 / 20 / 25 / 30, EASOTE::DU3 / 4 / MyLab
KES011 LA522 EASOTE:DU3 / 4 / MyLab
KES012 LA435
KES013 PA230E DU3 / 4 / Caris Plus / My Lab 15 / 20 / 25 / 30
KES014 EC123 DU3 / 4 / Caris Plus / My Lab 15 / 20 / 25 / 30
KES015 LA522E Technos (AU6), MyLab 40 (2750)
KES016 PA240 4~1 MHz Phased Array Pediatric Cardiology & Neonatal
KES017 PA220E EASOTE:DU 3 / 4/ My Lab
KES018 E8-5/10R EASOTE:DU 3 / 4 / My Lab
KES019 LA13 EASOTE:
KES020 LA424 EASOTE:
KES021 CA711A EASOTE:
KES022 PA11B EASOTE:
KES023 CA1421 EASOTE:
SonoScape KSS001 C361
KSS002 2P1 Sonoscape
KSS003 L741 SSI 1000 / 3000 / 5000 / 6000, S6, S8
KSS004 10L1 Sonoscape
KSS005 C344 SSI 1000 / 3000 / 5000 / 6000, S6, S8
KSS006 6V1 SSI 1000 / 3000 / 5000 / 6000, S6, S8
KSS007 C611 Sonoscape
KSS008 C352
KSS009 C542 SonoScape
KSS010 L761V Sonoscape
KSS011 C354 Sonoscape
KSS012 L746 Sonoscape
KSS013 L741V Sonoscape
Съвместима марка P/N на    производителя  Оригинален P/N Съвместим модел
PHILIPS KPH001 C4-2 HDI 3000
KPH002 C5-2 HD 3
KPH003  C7-3 HD 3
KPH004 C5-2 HDI 3500 / 4000 / 5000
KPH005 C8-5 Envisor
KPH006 L9-5 HD 3
KPH007 C9-4ec  HD 3
KPH008 C9-4 HD 3
KPH009 S3 Sonos 4500 / 5500 / 7500
KPH010 S4 Image point HX / Sonos 4500 / 5500 / 7500 Envisor
KPH011 C3540 [21321A] Image point HX / Sonos 4500 / 5500 / 7500 Envisor
KPH012 C3540 [21353B] Image point / Image point HX / Sonos 1800 / 2000 / 2500 / 4500 / 5500
KPH013  11-3L Sonos 4500 / 5500 / 7500
KPH015 C8-4V HDI 1500 /3000 / 3500 / 5000
KPH016 L7-4 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 5000
KPH017 P3-2 HDI 3000 / 3500 / 5000
KPH019 C5-2  Philips HD 6 / 7 / 9 / 11
KPH020 E6509 HP: Sonos 5500 / Sonos 7500
KPH021 C8-5  HD11 / 11 XE, IU 22, IE33
KPH022 L12-3   Philips HD 6 / 7 / 9 / 11
C8-4V  Philips HD 6 / 7 / 9 / 11
S4-2    Philips HD 6 / 7 / 9 / 11
KPH023 L7535 PHILIPS:
KPH024 CA5-2
HITACHI KHT001 PL21
KHT002 EUP-C314T EUB-405 / 410 / 420 / 450 / 515 / 415 / 525 / 555
KHT003 EUP-C314G EUB-405+ / 420 / 525 / 555 / 6000 / 6000S / 5500 / 6000 / 6500 / 8500
KHT004 EUP-C314 EUB-405 / 410 / 420 / 450 / 515 / 415 / 525 / 555
KHT005 EUP-C514 EUB-405+ / 420 / 525 / 555 / 6000 / 6000S / 2000 /  5500 / 6500 / 8500
KHT006 EUP-L53S
KHT007 EUP-L54M
KHT008 EUP-L34T EUB-5500 / 6000 / 6000S
KHT009 EUP-V53W HITACHI:
KHT010 EUP-S52 HITACHI:
KHT011 EUP-V33W HITACHI:
KHT012 EUP-C324T HITACHI:
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален P/N Съвместим модел
 SIEMENS KSM001 3.5C40S Prima / Adara
KSM002 CH5-2 G 40, G 60s, X 150, X 300, X 300 PE
KSM003 CH4-1 Antares
KSM004 C5-2 G20
KSM005 6.5EV13S SIEMENS:Prima / Adara
KSM006 CH6-2 Antares
KSM007 VF7-3 Antares
KSM008 VF10-5 Antares
KSM009 VF13-5 Antares
KSM010 7.5L75S SIEMENS:Prima / Adara
KSM011 P4-2 X 300, G 40, X 150,            CV 70
KSM012 C6-2 CV 70, G 60 s, X 300 PE, X 500
KSM013 P8-4 G 40, X 150, X 300, X 300 PE
KSM014 C8-5 X 300, X 300 PE
KSM015 EC9-4 G 40, X 150, X 300, X 300 PE
KSM016 VF10-5 G 40, X 150, X 300, X 300 PE, X 700
KSM017 VF13-5 G 40, X 150, X 300, X 300 PE
KSM018 3.5C40H SIEMENS:
KSM019 L10-5  G 50, X 500,CV 70,
KSM020 EC9-4 Antares
KSM021 EV9-4 X 150 / 300
ATL KAT001 P4-2 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, Verasonics system
KAT002 C5-2 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, Verasonics system
KAT003 L12-5/38mm HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, Verasonics system
KAT004 L7-4 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, Verasonics system
KAT005 C4-2 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, UM 9
KAT006 P3-2 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, UM 9
KAT007 C8-4v HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, UM 9
KAT008 C8~5 HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000
KAT009 L12-5/50mm HDI 1500 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000, Verasonics system
KAT010 CLA35/40 ATL: HDI
KAT011 C9-5 ATL – HDI-3000 / HDI-3500 / HD I5000
 

FUKUDA

KFU001 FUT-CS602-5A UF – 4100
KFU002 FUT-C111
KFU003 FUT-CS602-5A UF – 4100
   HONDA KHN001 HCS-436M 2000 series
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален P/N Съвместим модел
MEDISON KME001 HC2-5 3200 / SA-5500 / 6600 C / 7700 / 8800
KME002 HC2-5ED-N PICO  (всички версии), SA 6000 (V1.02.02 и нагоре), SA 5500 Rev. A (всички версии), SA 5500 Rev. B (V1.02.11 и нагоре),  SA 3200 (всички версии)
KME003 CLA35/40
KME004 MC2-5ED-N SA 8800 GAIA (всички версии), SA 8800 MT (всички версии), SA 6000 C (всички версии), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре)
KME005 CLA35/40(MAT)
KME006 C2-5ET-N SA X4 (всички версии), PICO (V1.02.00 и нагоре), SA 8000 SE (V 1.01.00 и нагоре), SA 8000 EX (V1.04.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.04.00 и нагоре)
KME007 C2-5EL-N SA 8000 EX (V1.03.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.03.00 и нагоре)
KME008 HC3-6ED-N SA 8800 GAIA (V1.06.00~V1.07.02) SA 8800 MT (V1.06.00~V1.07.02), SA 6000 C (всички версии), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре), SA 5500 Rev. A (всички версии), SA5500 Rev. B (V1.02.11 и нагоре)
KME009 C3-7ER-N SA 8800 GAIA (V3.00.03 и нагоре), SA 8800 MT (V3.00.03 и нагоре), SA 6000 C (V2.00.0 и нагоре), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре), SA 5500 Rev. A (V2.02.00 и нагоре), SA 5500 Rev. B (V2.02.00 и нагоре)
KME010 C3-7ED-N SA X4 (всички версии), PICO  (всички версии), SA 8800 GAIA (V3.03.00~V3.03.03), SA 8800 MT (V3.03.00~V3.03.03), SA 8000 SE (всички версии), SA 8000 EX (всички версии), 128 BW (всички версии), SA 8000 LV (V1.01.00 и нагоре), SA 6000 C (V3.00.01 и нагоре), SA 6000 CMT (V3.00.01 и нагоре), SA 5500 Rev. A (V2.03.00 и нагоре) SA 5500 Rev. B (V2.03.00 и нагоре)
KME011 Мedison X4 С3-7ЕР, M5C50EP
KME012  C3-7EP-N SA X6 (всички версии), SA X4 (V1.01.00 и нагоре), SA 8000 EX (V1.06.00~V1.09.00   и V1.51.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.06.00~V1.09.00 и V1.51.00 и нагоре), SA 8000 SE (V 1.01.00 и нагоре)
KME013   EC4-9/10ED-N SA X4 (всички версии), PICO (всички версии), SA  8000 SE (всички версии), SA 8000 EX  (V1.01.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.01.00 и нагоре), SA 6000 C (всички версии), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре), SA 5500 Rev. A (всички версии), SA 5500 Rev B. (V1.02.11 и нагоре), SA 3200 (V1.23.01 и нагоре), SA 3200 V (V1.30.00 и V1.31.00)
KME014  EC4-9ES-N SA X4 (всички версии), SA 8800 GAIA (V3.01.00 и нагоре), SA 8800 MT (V3.01.00 и нагоре), PICO (всички версии), SA 8000 EX (всички версии), SA 8000 LV / SE (V1.01.00 и нагоре)
 KME015   C4-9/10ED-N SA X4 (всички версии), SA X6 (всички версии),  PICO (V1.02.00  и нагоре), SA 8000 SE (V1.02.00 и нагоре), SA 8000 EX (V1.03.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.03.00 и нагоре), SA 6000 C Rev A. (всички версии), SA 6000 C Rev B. (всички версии), SA 6000 C MT (V3.00.00 и нагоре), 128 BW (V1.04.00 и нагоре), SA 5500 Rev. A  (всички версии), SA 5500 Rev B.   (V1.02.00 и нагоре)
KME016 99C2-5IR SA 9900 (всички версии), SA 9900 EX (V2.01.00 и нагоре), SA 9900 OB (V2.01.00 и нагоре), SA 9900 CV (V2.01.00 и нагоре)
KME017 99C3-7IM SA 9900 (всички версии), SA 9900 EX (V2.01.00 и нагоре), SA 9900 OB (V2.01.00 и нагоре), SA 9900 CV (V2.01.00 и нагоре),  Accuvix XQ  (всички версии)
KME018 99L5-12IM SA 9900 [H/W1.0] (V1.05.00 и нагоре), SA 9900 [H/W2.0] (V2.02.04 и нагоре), Accuvix XQ (всички версии)
KME019 C2-5EP SSA X6
KME020 C2-8 SA X6
KME021 C2-8 SA X8
KME022 ER4-9/10ED SA X6
KME023 AXP2-4AH SA X8
KME024 C2-5EL SA X8
KME025 AXC3-7EP SA X8
KME026 ER4-9/10ED SA X8
KME028 AXL5-12EC SAX 8
KME029 HL5-12ED-N SA X6 (всички версии), PICO (V2.00.00 и нагоре), SA 8000 SE (V2.00.00 и нагоре)
KME030 HL5-9ED
KME031   HL5-9ED-N SA X4 (всички версии), PICO (всички версии), SA 5500 Rev A. (всички версии),  SA 8800 GAIA (V1.06.00~V3.03.03), SA 5500 Rev B. (V1.02.11 и нагоре), SA 8800 MT (V1.06.00~V3.03.03), SA 8000 SE (всички версии), SA 8000 EX (V1.01.00 и нагоре), SA 8000 LV (V1.01.00 и нагоре), SA 6000 C (всички версии), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре), 128 BW (всички версии)
KME032 L5-9EC-N SA X4 (всички версии), PICO (V1.02.00 всички версии), SA 8800 GAIA (всички версии), SA 8800 MT (всички версии), SA 8000 SE (V1.01.00 и нагоре), SA 8000 EX (всички версии), SA 8000 LV (V1.01.00 и нагоре)
SA 6000 C (V2.02.00 и нагоре), SA 6000 CMT (V3.00.00 и нагоре), 128 BW (всички версии), SA 5500 Rev. A (V2.02.00 и нагоре), SA 5500 Rev. B (V2.02.00 и нагоре)
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален P/N Съвместим модел
MEDISON KME033 ME6E10B MEDISON:X6
KME035 AXC2-5EL SA X8 (всични версии), XQ, V10, V20
KME036 AXC2-8 SA X8 (V2.00.00 и нагоре)
KME037 L75/40 MEDISON:
KME038 AXER4-9/10ED SA X8 (V1.02.00 и нагоре), V10, V20
KME040 C9-4EC
Toshiba KTS001 PVG-366M SSA-220A (Capasee), SSA-320 A (JustVision 200), SSA-325A (JustVision 400), SSA-510A (Famio 5)
KTS002 PVE-375M SAL-77 B, SSA-90 A / 100 A / 250 A, SSA-240 A (Tosbee)
KTS003 PLT-604AT SSA-660 A/680 A (Xario), SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio), TUS-A 300 (Aplio 300), TUS-A 400 (Aplio 400), TUS-A 500 (Aplio 500)
KTS004 PVF-621VT SSA-250 A, SSA-240 A (Tosbee), SSA-340 A (Eccocee), SSA-350 A (CoreVision)
KTS005 PVM-621VT SSA-370 A (PowerVision 6000), SSA-550 A (Nemio 10 / 20 / 30 / 35)
KTS006 PVG-601V Justvision 200 / 400 / Capacee
KTS007 PLF-703NT SSA-250 A SSA-340 A (Eccocee), SSA-350 A (CoreVision)
KTS008 PLM-703AT SSA-370 A (PowerVision 6000), SSA-550 A (Nemio 10 / 20 / 30 / 35), SSA-580 A (Nemio XG)
KTS010 PLT-704AT SSA-660 A / 680 A (Xario),  SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio), SSH-880 CV (Aplio), TUS-A 300 (Aplio 300), TUS-A 400 (Aplio 400), TUS-A 500 (Aplio 500)
KTS011 PVF-745V SSA-220 A (Capasee), SSA-320 A / 325 A (JustVison  200/400), SSA-340 A (Eccocee), SSA-350 A (CoreVision,) SSA-370 A / 390 A (PowerVision 6000 / 8000), SSA-510 A / 520 A / 530 A (Famio), SSA-550 A / 580 A / 590 A (Nemio)
KTS012 PVF-375MT SSH-140 A, SSA-250 A / 270 A, SSA-240 A (Tosbee), SSA-340 A (Eccocee), SSA-350 A (CoreVision)
KTS013 PVM-375AT SSA-370 A (PowerVision 6000), SSA-550 A (Nemio 10 / 20 / 30 / 35), SSA-580 A (Nemio XG)
KTS014 PVT-375BT SSA-660 A / 680 A (Xario), SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio), SSH-880 CV (Aplio Artida), TUS-A 300 (Aplio 300), TUS-A 400 (Aplio 400), TUS-A 500 (Aplio 500)
KTS015 PLT-805AT SSA-660 A / 680 A (Xario), SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio), TUS-A 300 (Aplio 300), TUS-A 400 (Aplio 400), TUS-A 500 (Aplio 500)
KTS016 PLF-805ST SSA-340 A (Eccocee)  SSA-350 A (CoreVision)
KTS017 PLM-805AT SSA-370 A (PowerVision 6000), SSA-550,A (Nemio 10 / 20 / 30 / 35), SSA-580 A (Nemio XG)
KTS018 PLT-1204AT SSA-660 A / 680 A (Xario), SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio)
KTS019 PST-30BT SSA-660 A / 680 A (Xario), SSA-700 A / 770 A / 780 A / 790 A (Aplio), SSH-880 CV (Aplio), TUS-A 300 (Aplio 300), TUS-A 400 (Aplio 400), TUS-A 500 (Aplio 500)
KTS020 PVG-366M SSA-200 / 400 / Capacee
KTS021 PVF-641VT TOSHIBA:
KTS022 PVT-382BT TOSHIBA:
KTS023 PVT-661VT TOSHIBA:
KTS024 PVQ-375A TOSHIBA:
KTS025 PLB-308M TOSHIBA:
KTS026 PST-30BT TOSHIBA:
KTS027 PVT-375AT TOSHIBA:
KTS028 PVF-375AT SSA-340 A (Eccocee), SSA-350 A (CoreVision)
KTS029 PVM-651VT SSA-370 A (PowerVision 6000), SSA-580 A (Nemio XG), SSA-550 A (Nemio 10 / 20 / 30 / 35)
KTS030 PSF-25LT TOSHIBA:
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален     P/N Съвместим модел
 

 

   MINDRAY

KMN001 3C5S М 5
KMN002 3C5A DC-3 / DC-6
KMN003 7L4A DC-3 / DC-6
KMN004 6cv1 DC-3 / DC-6
KMN005 35C50HA DP-9600 / DP-9900 / 9900 Plus
KMN006 75L38HA DP-9900 / 9900 Plus
KMN007 65EC10HA DP-9900 / 9900 Plus
KMN008 P4-2 MINDRAY :DC-7
KMN009 35C50EA CX-9000 E / DP-8800 Plus / DP-8800 / DP-6600
KMN010 65EC10EA DP-8800 Plus / DP-8800 / DP-6600
KMN011 75L38EA DP-8800 Plus / DP-8800 / DP-6600
KMN012 50L60EAV DP-6600 VET
KMN013 65C15EAV DP-6600 VET
KMN014 75L50EAV DP-6600 VET
KMN015 35C50EB DP-7700, DP-3300, DP-3300 Vet, DP-2200, DP-1100 Plus
KMN016 75L38EB DP-1100 Plus / DP-3300 / DP-7700 / DP-2200
KMN017 65EC10EB DP-1100 Plus / DP-3300 / DP-7700
KMN018 7L4A MINDRAY:DC-6
KMN019 7L4S
KMN020 CA3.5MHz/R60 DP-1100
KMN021 75L60EA
KMN022 35C20EA
KMN023 C5-2 DC-7
KMN024 2p2 MINDRAY:DC-6, DC-3
KMN025 7L6 MINDRAY :DC-6, DC-3
KMN026 L11-4 MINDRAY :New
KMN027 L11-4 MINDRAY:
KMN028 3C5S MINDRAY  M5, M7
KMN029 6CV1S MINDRAY:
KMN030 3C5P MINDRAY:
 

Teknova

KTE001 C361 TEKNOVA: TH-200
KTE002 E663  TEKNOVA: TH-200
KTE003 L553   TEKNOVA: TH-200
KTE004 C361 TEKNOVA: TH-280
KTE005 E663 TEKNOVA: TH-280
KTE006 L553 TEKNOVA: TH-280
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален     P/N Съвместим модел
 

Well.D

KWE001 L1-3/7.5MHz WED-9618 C, WED-9618 Plus
KWE002 C1-8/20R WED-9618 C, WED-9618 Plus
KWE003 EL1-3/7.5MHz WED-9618 C, WED-9618 Plus
KWE004 C3-1/60R WED-380, WED-9618 CⅡ
KWE005 EC1-1/13R WED-380, WED-9618 CⅡ
KWE006 L3-1/7.5MHz WED-380, WED-9618 CⅡ
KWE007 EL3-1/7.5MHz WED-380, WED-9618 CⅡ
KWE008 3.5C8060YK WED-8020
KWE009 7.5L8040YK  WED-8020
KWE010 6.5C8013YK  WED-8020
KWE011 3.5C6460YK   WED-6416
KWE012 C1-11/50R WED-3100 V,WED-3000 V
KWE013 L1-5/7.5MHz WED-3100 V
KWE014 C1-12/20R WED-3100 V
KWE015 LV2-4 WED-3100 V
KWE016 C1-7/60R WED-9618 C WED-9618 Plus, 9608,9618 V, 9618 C
KWE017 EC1-2/13R WED-9618 C, WED-9618 Plus
KWE018 C1-6/20R
KWE019 CT-T-3.5R60
SIUI KSU001 EZU-PL21 SIUI: CTS-200,200 A, 240 A,                    280, 305
KSU002 EZU-PC3A SIUI CTS-310 B
KSU003 EZU-PC3B SIUI: CTS 260, 285, 385 (Plus),405,465
KSU004 EZU-PC3C SIUI: CTS-285, 385 (Plus), 280
KSU005 EZU-PC3D SIUI: CTS-310 B
KSU006 C3F40
KSU007 C3L60C3 SIUI: CTS-3100
KSU008 C3L60
KSU009 C3L60A   SIUI: CTS-5000
KSU010 L7L38A SIUI: CTS-5000
KSU011 C3L60G SIUI: CTS-8800
KSU012 L7L38G SIUI: CTS-8800
KSU013 C3L60C1 SIUI: CTS-3500
KSU014 C3L60C2 SIUI: CTS-3300
KSU015 L8L38C SIUI: CTS-3500, CTS-3300
KSU016 V6L11C SIUI CTS-3100 , 3300, CTS-3500
KSU017 L7i38 SIUI
Съвместима марка P/N на    производителя   Оригинален     P/N Съвместим модел
 

 HAIYING

KHA001 HY7208C3 HAIYING
KHA002 HY7204C3R40 HAIYING
KHA003 HY7206C3R40 HAIYING
KHA004 SJN7211C1 HAIYING
KHA005 SJN7211L1A HAIYING
KHA006 HY720L3 HAIYING
KHA007 HY7221C3
KHA008 HY7266C3
KHA010 HY7284C6
KHA011 HY7295C3
KHA012 HY7286P3
 ULTRASONIX KUL001 C5-2/60 ULTRASONIX 07, 12
KUL002 L14-5/38 ULTRASONIX
KUL003 L14-5/38 ULTRASONIX
KUL004 L9-4/38 ULTRASONIX
KUL006 SA4-2/24 ULTRASONIX
KUL007 PA4-2/20 ULTRASONIX
Sonosite KSN001 ICT/7-4 Sonosite: 180, 180 PLUS
KSN002 L38/10-5 Sonosite: 180, 180 PLUS
KSN003 C15/4-2 Sonosite: 180, 180 PLUS
KSN004 C60/5-2 Sonosite: 180, 180 PLUS
LINKTON KLI001 3.5C8060 LINKTON
KLI002 6.5C8013 LINKTON
KLI003 7.5L8040  LINKTON
KLI004 7.5LR8040 LINKTON
KLI005 6.5MC8013 LINKTON
KLI006 3.5CV8060 LINKTON
KLI007 7.5LV8040 LINKTON
   Neusoft KNE001 C5-2