Описание

Модел Функция и конфигурация Цена 1 брой Външен вид
UProbe-C6L Безжичен трансдюсер с двойна глава (128 елемента, цветен Доплер) Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; множество елементи – ясен образ. С хармоник, композитен, безшумен. Стандартна конфигурация: Два конвексни /  линейни / микроконвексни трансдюсера / TV. 6936 лв.

без ДДС

UProbe-C6C

Безжичен конвексен трансдюсер

(128 елемента, цветен Доплер)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; множество елементи – ясен образ. С хармоник, композитен, безшумен. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 / 5 MHz конвексен трансдюсер. 5348 лв.

без ДДС

По-малък, по-лек, с по-ясно изображение
UProbe-L6C

Безжичен линеен транс-дюсер (128 елемента, цветен Доплер)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; множество елементи – ясен образ. С хармоник, композитен, безшумен. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 7.5 / 10 MHz линеен  трансдюсер. 5348 лв. без ДДС По-малък, по-лек, с по-ясно изображение
UProbe-C5C

Безжичен конвексен трансдюсер

(128 елемента, цветен Доплер)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; множество елементи – добър образ. С хармоник, композитен, безшумен. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 / 5 MHz конвексен трансдюсер. 4355 лв. без ДДС
UProbe-L5C

Безжичен линеен транс-дюсер (128 елемента, цветен Доплер)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; множество елементи – добър образ. С хармоник, композитен, безшумен. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 7.5 / 10 MHz линеен  трансдюсер. 4355 лв. без ДДС
UProbe-C5 Безжичен конвексен трансдюсер

(128 елемента)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; добър образ. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 / 5 MHz конвексен трансдюсер. 3562 лв. без ДДС
UProbe-L5 Безжичен лине-ен трансдюсер

(128 елемента)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; добър образ. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 7.5 / 10 MHz линеен  трансдюсер. 3978 лв. без ДДС
UProbe-L5N

Безжичен лине-ен трансдюсер

(128 елемента)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; добър образ. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 10/14 MHz линеен  трансдюсер. 4005 лв. без ДДС
UProbe-L5P

Безжичен лине-ен трансдюсер

(128 елемента)

Същата като UProbe-L5N но добавен комплект с водач за стабилна пункция, по-добър за използване от PICC / CVC. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 10/14 MHz линеен  трансдюсер. 4077 лв. без ДДС С комплект за направляване на иглата
UProbe-L5X Безжичен лине-ен трансдюсер

(128 елемента)

С въртящ се вграден екран и 3 клавиша; 8 /12 MHz; по-лесен и бърз за използване; с хармонична функция. Не може да се свърже с телефон и таблет. 4077 лв. без ДДС
UProbe-C5M Безжичен микроконвексен трансдюсер

(128 елемента)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет; добър образ. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 / 5 MHz микроконвексен трансдюсер. 3749 лв. без ДДС
UProbe-C5T

безжичен трансвагинален трансдюсер

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таб-лет; добър образ. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 6.5 MHz трансвагинален трансдюсер. 4077 лв. без ДДС
UProbe-C3L Безжичен трансдюсер с двойна глава

(80 елемента)

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таб-лет. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 MHz конвексен  и 7.5 MHz линеен трансдюсери. 3825 лв. без ДДС
UProbe-C3 Безжичен конвексен трансдюсер (80 елемента) Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 3.5 MHz конвексен трансдюсер. 2741 лв. без ДДС
UProbe-L3 Безжичен лине-ен трансдюсер (80 елемента) Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно скенер с 7.5 MHz линеен трансдюсер. 3155 лв. без ДДС
BProbe-2

безжичен ске-нер със сонда за пикочен мехур

Всичко в едно; безжична връзка със смартфон / таблет. По-точно и бързо 4D сканиране. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно 3.5 MHz 4D сканиращ трансдюсер 4355 лв. без ДДС Неуспешна работа с Android
UProbe-C1

Секторен механичен трансдюсер

Всичко в едно, безжично свързване към смартфон и таблет. Секторно сканиране. Стандартна конфигурация: Един всичко в едно секторен механичен трансдюсер. 2100 лв. без ДДС

По желание:

 • IPadmini (само за BProbe-2 и UProbe-C1): 663 лв. без ДДС.
 • iPad air 2: 995 лв. без ДДС.
 • Android tablet: 199 – 332 лв. без ДДС.
 • Стерилен гел за еднократна употреба: 2.30 лв. без ДДС.
 • Стерилен еднократен калъв за трансдюсера: 2.30 лв. без ДДС.
 • Подвеждащ станок за иглата: 6.89 лв. без ДДС.
 • Таблетна стойка за бюро: 46 лв. без ДДС.
 • Стойка за таблет на земята: 69 лв. без ДДС.
 • Количка: 442 лв. без ДДС.
 • Непромокаема торбичка за таблет: 46 лв. без ДДС.
 • Безжичен принтер за BProbe-2: 138 лв. без ДДС.
 • Безжична банка за батерии: 69 лв. без ДДС.

За повече информация, моля не се колебайте да попитате!