Описание

Гъвкав видео ларингоскоп за интубация – отлично приложение в Отделения по спешна помощ и Отделения по анестезиология и интензивно лечение

Модел Технически спецификации Клинично приложение Характеристики
1 QG-2128 Гъвкава тръба: 2.8 мм.; работна дължина: 680 мм.; огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ По-тънък и дълъг, приложим в педиатрията, позициониран с двойна кухина, за лесна интубация на трудни и общи трахеални пътища 3″ процесор за изображения, без канал, 120˚ зрителен ъгъл, Chip-on-Tip видео технология, вградена LED светлина, запис на снимки и видео
2 QG-2138 Гъвкава тръба: 3.8 мм.; работна дължина: 600 мм.; Огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ Приложим в спешно отделение, за интубация на труднодостъпки и общи дихателни пътища 3″ процесор за изображения, без канал, 120˚ зрителен ъгъл, Chip-on-Tip видео технология, вградена LED светлина, запис на снимки и видео
3 QG-2152 Гъвкава тръба: 5.2 мм.; Канал: 2.2 мм.; Работна дължина: 600 мм.; Огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ По-подходящ за отделенията по интензивно лечение, за аспириране на слюнка, за инжектиране, за интубация на общи дихателни пътища, в сравнение с по-нисък клас ендоскоп 8″ процесор за изображения; 120˚ зрителен ъгъл; видео технология Chip-on-Tip, вградена LED светлина; запис на снимки и видео
4 QG-3032 Гъвкава тръба: 3.1 мм.; Канал: 1.2 мм.; Работна дължина: 600 мм.; Огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ Използван в отделенията по педиатрия, за ендотрахеална интубация на деца 8″ процесор за изображения; 120˚ зрителен ъгъл; видео технология Chip-on-Tip, вградена LED светлина; Запис на снимки и видео
5 QG-3048 Гъвкава тръба: 3.9 мм.; Канал: 1.2 мм.; Работна дължина: 600 мм.; Огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ Използван в отделенията по анестезиология, позициониран с двойна кухина, за интубация на труднодостъпни и общи дихателни пътища, за аспириране на слюнка, за инжектиране 8″ процесор за изображения; компактен дизайн за ежедневна употреба, 120˚ зрителен ъгъл, Видео технология Chip-on-Tip, вградена LED светлина, запис на снимки и видео
6 QG-3052 Гъвкава тръба: 5.2 мм.; Канал: 2.6 мм.; Работна дължина: 600 мм.; Огъване нагоре/надолу: 160˚/130˚ Използван в отделенията по интензивно лечение, за преглед и лечение на лежащо болни (аспириране на слюнка, инжектиране, бронхоалвеоларен лаваж ) 8″ процесор за изображения, 120˚ зрителен ъгъл, видео технология Chip-On-Tip, вградена LED светлина, запис на снимки и видео
Процесор за изображения
Модел Технически спецификации Клинично приложение Характеристики
1 CV-1030 3 инча Дизайн, подходящ за ръчна употреба Първокласна серия QG
2 CV-1080 8 инча Универсален и компактен дизайн, лесен за употреба Всички екстри в един апарат, включващ в себе си оперативна част, вградена LED светлина, монитор и процесор на съвсем достъпна цена. Съвместим с медицински монитори и работни станции; разполагащ със SD карта памет, външен гласов колектор, вградена батерия (с капацитет до 5 часа)