Описание

Оловни стъкла

Оловни стъкла

Размер (мм.) Дебелина на оловното стъкло Оловен еквивалент

(mm Pb)

Цена без ДДС – в лв.
400 x 300 10 2.3 mm Pb 630 лв.
500 х 500 10 2.3 mm Pb 995 лв.
600 х 400 10 2.3 mm Pb 1078 лв.
800 х 600 10 2.3 mm Pb 1539 лв.
1000 х 800 10 2.3 mm Pb 2495 лв.
1200 х 800 10 2.3 mm Pb 2878 лв.
1200 х 900 10 2.3 mm Pb 3227 лв.
1200 х 1000 10 2.3 mm Pb 3651 лв.
1500 х 900 10 2.3 mm Pb 3973 лв.
1500 х 1000 10 2.3 mm Pb 4439 лв.
1800 x 1000 10 2.3 mm Pb 5238 лв.
2000 x 1000 10 2.3 mm Pb 5 916 лв.
1200 х 800 12 2.7 mm Pb 3 186 лв.
1200 х 900 12 2.7 mm Pb 3 603 лв.
1200 х 1200 12 2.7 mm Pb 4 628 лв.
1500 х 1000 12 2.7 mm Pb 5 036 лв.
1500 х 1200 12 2.7 mm Pb 5 835 лв.
1800 х 1000 12 2.7 mm Pb 6 072 лв.
1800 х 1200 12 2.7 mm Pb 7 637 лв.
2000 х 1000 12 2.7 mm Pb 6 959 лв.
2000 х 1200 12 2.7 mm Pb 7 670 лв.
2400 x 1000 12 2.7 mm Pb 7 959 лв.
2400 x 1200 12 2.7 mm Pb 9 760 лв.
800 x 600 15 3.4 mm Pb 1 796 лв.
1000 x 800 15 3.4 mm Pb 2 865 лв.
1200 х 800 15 3.4 mm Pb 3 492 лв.
1200 х 900 15 3.4 mm Pb 3 832 лв.
1200 х 1000 15 3.4 mm Pb 4 375 лв.
1200 х 1200 15 3.4 mm Pb 5 410 лв.
1500 х 900 15 3.4 mm Pb 4 748 лв.
1500 х 1000 15 3.4 mm Pb 5 597 лв.
1500 х 1200 15 3.4 mm Pb 6 736 лв.
1800 х 1000 15 3.4 mm Pb 6 650 лв.
2000 х 1000 15 3.4 mm Pb 7 329 лв.
2400 х 1200 15 3.4 mm Pb 10 644 лв.
2400 х 1000 15 3.4 mm Pb 8 469 лв.
2400 х 1200 15 3.4 mm Pb 10 287 лв.
2500 x 1200 15 3.4 mm Pb 11 000 лв.
2600 x 1200 15 3.4 mm Pb 12 070 лв.