Описание

32-срезов компютърен томограф на изключителна цена ScintCare Blue 755 

Професионален и точен, деликатен и изчерпателен:

 • Висока резолюция.
 • Супер бърз работен процес.
 • Ниска доза.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Разширено приложение.

Най-висок клас на 32-срезов компютърен томограф с оптимална разделителна способност:

 • ScintyStar детектор:

Притежаване на правата върху интелектуалната собственост.

– Нов модулен интегриран детектор.

– Висока контрастна резолюция MTF 10; 13 линии / см.

– Свръхвисокоскоростен рядък сцинтилаторен материал. – Материалът увеличава ефективността на квантовото детектиране и има много бързо време на отпадане, като по този начин може да подобри пространствената разделителна способност и да даде добро качество на изображението дори при по-ниска доза.

– ASG + ASIC дизайн за максимално съотношение сигнал / шум. – Дизайнът на детекторния модул е напълно интегриран и миниатюризиран, за да отговори на важните показатели: ниско разсейване, нисък електронен шум, високо съотношение сигнал / шум.

 • Технология с ниска доза:

– imA (интелигентни mA). – Изходните милиампери на рентгеновата тръба се контролират автоматично в зависимост от размера на пациента и позицията на сканиране, така че да се осигури по-балансирано изображение на всеки слой, докато пациентът получава по-ниска доза радиация.

– NDI (Итерация на нано-дезата). – Суровите данни се повтарят едновременно в проекционното пространство и пространството на изображението. Процесът на итерация на прожекционното пространство интегрира физичните характеристики на рентгеновата тръба и детектора, а процесът на итерация на пространството за изображения се основава на дълбоката учебна мрежа на анатомичната структура. NDI + гарантира качеството на изображението при ниска доза.

 • Супер бърз работен процес. Интелигентно сканиране с един бутон.

Спирално сканиране с голяма стъпка със SAC технология.

 • Високоскоростна система за реконструкция.

 • Оптимален дизайн:

– Едностранен интегриран контрол. – Оптимизиране на схемата за контрол на системата. Подобряване на системния поток на процеса. Гарантиране качеството и стабилността на продукта. Подобряване на ефективността на поддръжка след продажбите.

– Дизайн на топлоизолация. – Подобряване ефективността на разсейване на топлината. Удължаване живота на детектора. Гарантиране качеството на изображението.

– Интегрираното леене на статор и ротор. – Минимални вибрации по време на въртене. Минимална деформация по време на въртене.

– Високоточен лагер. – Нулева грешка и нулево биене при висока скорост на въртене. Постигнато военно и аерокосмическо ниво на изисквания. Дълъг експлоатационен живот и отлична стабилност.

– Многоточкова технология за контрол на температурата. – Автоматично следене на температурата. Осигурена стабилност на работата на системата.

 • Изображения за клинично приложение.

 • Облачни диагнози. – Известни рентгенолози диагностицират чрез отдалечено решение за диагностика на изображения, подобрявайки способността за първична болнична диагностика.
 • Съхранение в облака. – Съхранението в MinFound облак е безопасно, стабилно и може да спести много разходи: заплаща се въз основа на изискването; това пести разходи за закупуване на оборудване и експлоатация.
 • Глобално следпродажбеното обслужване.

– Функция за автоматично предупреждение при повреда.

– Система за дистанционно обслужване.

Гентри:

 • Отвор на гентрито: 70 см.
 • Ръчно управление от POD на конзолата.
 • Охлаждане на гентрито: въздушно.
 • Ротация: задвижване с ремък.
 • Тип на плъзгащия пръстен: с ниско напрежение.
 • Система за позициониране: 3D лазери.

Високоволтов генератор:

 • Мощност: 32 kW.
 • Обхват mA: 10 – 300 mA.
 • Обхват kV: 70 kV, 80 kV, 100 kV, 110 kV, 120 kV, 140

Рентгенова тръба:

 • Капацитет на анода за акумулиране на топлина: 3.5 MHU.
 • Разсейване на анодна топлина: 735 KHU / мин.
 • Размер на малкото фокусно петно: 0.7 мм. × 0.8 мм.
 • Размер на голямото фокусно петно: 1.2 мм. × 1.4 мм.

Детектор:

 • Брой редове на детектора: 16.
 • Брой детектори на ред: 704.

Пациентска маса:

 • Максимален обхват на движение: 1600 мм.
 • Максимална скорост в хоризонтална посока: 150 мм. / сек.
 • Толеранс на движение в хоризонтална посока (200 кг): ± 1 мм.
 • Диапазон на издигане на масата: 440 мм.
 • Максимално натоварване на масата 205 кг.
 • Крачно управление от педали, хоризонтално движение на масата.

Оперативна конзола:

 • Непрекъсваемо захранване UPS (3 KVA) за предотвратяване на внезапни прекъсвания на електрозахранването и осигуряване на стабилност на системата.
 • Памет: 32 GВ.
 • Твърд диск: 2TB + 1TB .
 • Честота: 3.6 GHz.
 • Течнокристален дисплей с висока разделителна способност, показва матрица (M * M): 1920 × 1200.
 • Дисплей с прогресивно сканиране.
 • DICOM 3.0 мрежов интерфейс.
 • Режим на запис: DVD.
 • DICOM 3.0 интерфейс на печат.
 • DICOM 3.0 изходен и входен интерфейс.
 • Автоматично филмиране.
 • Автоматични команди и интегриран домофон за комуникация между оператор и пациент.
 • Включени DICOM PRINT, DICOM STORE, DICOM QUERY, DICOM RETRIEVE, WORKLIST.
 • Включеk HIS и RIS интерфейс.
 • Суровите данни могат да бъдат реконструирани на работната станция.

Сканиране и реконструкция на изображения:

 • Бързо време на въртене: 0.75 сек. / 360 °.
 • Най-дълго време за сканиране: 100 сек.
 • Най-дълъг обхват на сканиране: 1200 мм. на оригиналният плот с държач за глава; 1300 мм. на оригиналният плот с късия удължителен плот; 1400 мм. на оригиналният плот с дългия удължен плот.
 • Посока на сканиране при топограма: предна/задна, странична.
 • Диапазон на стъпката: от 0.25 до 1.75. Опционално: От 0.1 до 2.0.
 • Максимален брой срезове при една ротация: 16/32 среза.
 • Дебелина на най-тънкото изображение в режим 16-среза: 1.25 мм.
 • Дебелина на най-тънкото изображение в режим 32-среза: 1.25 мм.
 • Най-тънка реконструирана дебелина на среза в режим 16-среза: 1.25 мм.
 • Най-тънка реконструирана дебелина на среза в режим 32-среза: 1.25 мм.
 • Номинална дебелина на среза при аксиално сканиране: 1.25 мм.,5 мм., 5 мм., 10 мм.
 • Номинална дебелина на среза при спирално сканиране: 1.25 мм.,5 мм., 3.75 мм., 5.0 мм., 7.5 мм., 10 мм.
 • Паралелна обработка на изображения.
 • Едновременна реконструкция: Може да реконструира и реорганизира изображенията едновременно с различни опции. В протокола за сканиране има различни опции за реконструкция.
 • Поле на визуализация при сканиране (FOV): 43 см.
 • Матрица за реконструкция на изображения: 1024 × 1024.
 • Матрица за визуализация на изображения: 1024 × 1024.

Блок за разпределение на мощността (PDU):

 • Входно напрежение: 3-фазно – 380 V, 50
 • Мощност: 50 kVA.

Системен софтуер:

 • Софтуер за коригиране на артефакти от рентгеновия лъч.
 • Оптимизация на задната черепна ямка.
 • Корекция при движение – намалява артефакта при движение.
 • Педиатричен протокол.
 • NDI (Итерация на нано-дезата).
 • Софтуер за принтиране на филми.
 • Система за дистанционна поддръжка.

Комплект аксесоари:

 • Подложка за пациентска маса, държач за глава, възглавница за държач за глава, фантом.

Клинично приложение:

 • Включена обемна реконструкция (VR), мултипланарна реконструкция (MPR), планарна реконструкция на кривата (CPR), показване на повърхностно нюансиране (SSD), MIP, MinP.

По избор:

 • Принтер.
 • Инжектор с високо налягане.
 • FOV: 500 мм.
 • Работна станция:

– 16 GB памет, 24-инчов цветен дисплей, 1 TB твърд диск SATA.

– Реконструкция на 3D изображение: Включени VR, MPR, CPR, SSD, Симулиран скалпел, Виртуален ендоскоп, CTA премахване на кости, CTA изваждане.

– Инструмент за измерване на мозъчен кръвоизлив.

– Флуороскопия с вътрешна фиксация на скелета.

– Усъвършенствано автоматично топене на костите.

– Компютърно-томографски анализ на съдовете.

– Отстраняване на костен фрагмент.

– Създаване на ROI.

– Стентово планиране.

 • Анализ на коремни мазнини.
 • Ортопедичен модул.

Изключително ниска цена, без компромис в качеството. За повече информация, моля попитайте!