Описание

Системни процесори и източници на светлина за флексибилни системи
EndoMed системни процесори
Системните процесори са устройства за обработка на изображения и изпълняват
функции по контрол на камерата, откриване, обработване, оптимизиране на изображението,
контрол на видео дисплей, контрол върху работата на потребителския интерфейс.

EndoMed системни източници на светлина
Ксеноновите източници на светлина осигуряват необходимия интензитет на осветяване,
както и отлични изображения на бяла светлина.