Описание

 Клинични приложения:
• Абдоминална (коремна) област.
• Акушеро-гинекология.
• Малки части и повърхности.
• Мускулно-скелетна система.
• Съдова система:
– Мозъчна съдова система.
– Периферно-съдова система.
– Интраоперативна съдова система.
• Сърдечносъдова система.
 
Режими на изображения:
• Режим B, B/B и 4B.
• Режим М.
• Анатомичен М режим.
• Импулсен Wave Doppler.
• 3D и 4D (3D изображения в реално време).
• 2D сигнал за оптимизиране.
 
Обработки:
• THI (Tissue Harmonic Imaging). Предава ултразвукови сигнали при ниска честота, но формира изображения
на хармонични сигнали с висока честота в ехо за гарантиране на дълбоко проникване, засилена резолюция
и премахване на страничните шумове.
• Пространствено смесване.
• Контрастни изображения.
• Адаптивен Doppler.
• Адаптивен цветен Doppler.
• Color Tissue Doppler imaging.
• Pulsed wave tissue Doppler.
 
Конфигурация:
• 15-инчов LED монитор.
• 2 ковектора за трансдюсери.
• 500GB HDD (твърд диск)
• Множествен периферен интерфейс.
 
Изображения:
TH-5000M-2TH-5000M-3
Цена: Промоционална цена с 2 трансдюсера – конвексен и линеен – 9289 лева.
Забележка: Цената включва доставка и монтаж. Цената не включва ДДС!