Описание

Основни характеристики:

  1. Лесен за употреба: устройството функционира чрез два бутона – зелен за включване и изключване, и жълт за извършване на електрошок на пациента. Ясните и прости гласови и визуални команди, предоставяни от Defi 5с, успешно направляват оператора при всяка стъпка от процеса на дефибрилация.
  2. Работа при различни условия: с оглед спасяване на жертвите на внезапен сърдечен арест при различни условия на околната среда, моделът Defi 5с отговаря на изискванията на IP55.
  3. Ясни гласови команди: ясният и реалистичен човешки глас намалява стреса и улеснява всяка стъпка от кардиопулмоналната реанимация (КПР).
  4. Лек: теглото от 1,9 кг. и компактният дизайн правят уреда лесен за пренасяне.
  5. Лесно записване и прехвърляне на информация чрез използване на инфрачервен порт.
  6. Самопроверка: апаратър се самопроверява след всяко използване, както и всяка седмица/месец.
  7. Надежден алгоритъм при извършване на електрошок: устройството разполага с алгоритъм, който дава гаранция, че чувствителността (възможност за откриване на отклонения в сърдечния ритъм, подлежащи на шок) и спецификата му (разкриване на сърдечен ритъм, неподлежащ на шок) надхвърлят препоръките на стандарти AHA и AAMI DF80.

Техническа спецификация: 

Тип: Автоматичен външен дефибрилатор
Самопроверка: Дневна, седмична, месечна
Режими: Възрастен, дете
Форма на вълната: Двуфазна, експоненциално пресечена
Мощност: Максимум 200J
Поредици на мощност: Режим възрастни: 150J, 150J, 200J

120J, 120J, 150J

Режим деца: 50J, 50J, 75J

30J, 30J, 50J

Време за зареждане (при темп. 25ºC) < 6 сек. до 150J

< 8 сек. до 200J

Гласови команди: Подробни гласови команди
Визуални сигнализации: LED светлини
Управление: 2 бутона: Вкл./Изкл.; Шок
ЕКГ памет: 1 500 събития
Прехвърляне на информация: Инфрачервено прехвърляне

Батерия: 

Мощност: 12V, 3000 mAh
Тип: Не се презарежда
Li-MnO2 клетка

Околна среда: 

Работна температура: 0ºC до 40ºC
Работа при влажност: Относителна влажност между 30 % и 95 % (без конденз)
Температура на съхранение: – 20ºC до 55ºC
Съхранение при влажност: До 93 % (без конденз)

Физически характеристики: 

Размери: Дълбочина: 256 мм; Ширина: 220 мм; Височина (дължина: 65 мм, височина: 80 мм)
Тегло (с поставена батерия): 1,9 кг