Описание

Технически спецификации:
Дисплей:      

Тип: с висока резолюция;

Размер: 7 инча (17.7 см) по диагонал;

Скорост на почистване: 25 мм/сек.

Информация: Сърдечен ритъм; Отвеждане / Електрод, Аларма ВКЛ / ИЗКЛ, SpO2; Функции за автоматична дефибрилация и команди; Избор на аларма и лимити; Извършен заряд.

Модул SpO2 (Опционално):

Обхват на измерването: 30~100%, ± 2% между 80% ~ 90%, други ± 5%;

Обхват на алармата: избор между висок или нисък лимит;

Точност на алармата: ±10 % в границите на зададените стойности;

Точност на времето за аларма: < 12 сек.

EtCO2 (Опционално)

NIBP (Опционално)

Дефибрилатор:

Форма на вълната: двуфазна;

Време за зареждане: < 7 сек. при нова, напълно заредена батерия;

Мощност: дисплеят показва избраната и доставената мощност;

Типове команди: гласови и зрителни;

Обхват на измерването на електроден импеданс: 0 – 250 W.

ЕКГ мониторинг:

Свързване с пациента: ЕКГ кабел с три или с пет входа чрез електроди;

Избор на отвеждания: визуализиране на монитора, подложки, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V; ЕКГ чувствителност: 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 4 мм . / mV визуализирани на монитора;

Сърдечен ритъм: 20 – 300 BPM;

Аларма за сърдечен ритъм: ВКЛ / ИЗКЛ визуализиране на монитора;

Смарт аларми: звуков сигнал/гласови команди показват лечимата аритмия.

Записващо устройство:

Хартия: 50 мм. термална хартия;

Скорост: 12.5 мм./сек., 25 мм./сек., 50 мм./сек.; възможност за избор на 6 сек. забавяне;

Метод на принтиране: висока резолюция, термична печатаща глава;

Режими на принтиране: ръчен или автоматичен, с възможност за настройка;

Контрол за ВКЛ / ИЗКЛ: преден панел и електроди.

Автоматична функция: 9 секунден запис, иницииран от включване на алармата, дефибрилационен заряд или дефибрилационен шок.

Режим на автоматична дефибрилация:

Автоматична функция: автоматичен анализ и заряд х3 при предварително програмиран автоматичен избор на заряд, команди на екрана, гласови команди;

Автоматично диагностициране на лечима аритмия: камерни фибрилации с амплитуда ≥ 200 mV, камерна тахикардия със степен ≥ 400 bpm, QRS комплекс амплитуда на вълната ≥ 140 ms;

Контрол на заряда: от предния панел; натиснете ключа на ръкохватката;

Команди: зрителни и гласови.

Батерия:

Тип: презареждаща се Ni-MH, 12V;

Време на работа: за нова, напълно заредена батерия – 60 дефибрилационни шока при максимален заряд, или минимум три часа ЕКГ мониторинг без прекъсване. Допълнителните параметри влияят върху времето на работа при различните режими.

Ръчен режим:

Избор на заряд при: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360 J;

Синхронизиран режим: синхронизиране на дефибрилационния иммпулс с R-вълната на пациента; дисплеят показва съобщение „SYNC“.