Описание

Основни характеристики: лесен за употреба, надеждна технология, TFT дисплей, SD карта, ясни гласови команди, може да се използва при разнообразни условия. Лек.

Описание на продукта:

 • Изход: Двуфазна, експоненциално пресечена вълна.
 • Дисплей:5 инча, с висока резолюция, изобразява формата на сърдечната вълна.
 • Поредици на мощност (режим за възрастни): 150/150/200 (по подразбиране). 150/200/200. 200/200/200.
 • Поредици на мощност (режим за деца): 50/70/85 (по подразбиране). 70/70/85. 85/85/85.
 • Време за зареждане: < 10 сек. до 200J.
 • Време за анализ: 9 сек.
 • По-малко от 30 сек. като максимален период от време от началото на анализа на сърдечния ритъм до готовност за максимално освобождаване на енергия след доставяне на 15 шока.
 • По-малко от 35 сек. като максимален период на време от включването на уреда до готовност за максимално освобождаване на енергия след 15 шока.
 • 19 гласови команди.
 • Управление: шест бутона – ВКЛ/ИЗКЛ, ШОК и четири бутона за настройка на софтуера.
 • Точност на изходното напрежение: ± 15% при импеданс от 25 до 175 Ω.
 • ЕКГ памет: 1500 събития.

Прехвърляне на данни: инфрачервено.

Ясни гласови команди: ясният и реалистичен човешки глас намалява стреса и улеснява всяка стъпка от  кардиопулмоналната реанимация (КПР).

Лесен за употреба: устройството функционира чрез два бутона – зелен за включване и изключване, и жълт за извършване на електрошок на пациента. Ясните и прости гласови и визуални команди, предоставяни от Defi 6, успешно направляват оператора при всяка стъпка от процеса на дефибрилация.

ЕКГ кабел: Апаратът има опция за работа с ЕКГ кабел с три отвеждания.

Работа при различни условия: с оглед спасяване на жертвите на внезапен сърдечен арест при различни условия на околната среда, моделът Defi 6 отговаря на изискванията на IP55.