Описание

Описание:

  • Нискочестотен.
  • Саморегулиращо монофазно променливотоково захранване.
  • 70 kV – 3,5 mA.
  • Рентгенова тръба с контролиран растер.
  • 0,4 мм. фокусно петно.
  • Команди на клавиатурата и дистанционния рентгенов бутон.
  • Време на експозиция: от 0,04 до 2,00 сек.
  • 20 см. фокусно разстояние до кожата.
  • Проектиран за работа с рентгенов филм, цифрови сензори и фосфорни плочи.
  • Възможен мотаж на стена или на стойка на земята.

За повече инфолмация, моля свържете се с нас!