Описание

Описание:

 • Високочестотен.
 • Постоянен ток, постоянен потенциал.
 • 30% намаляне дозата на пациента.
 • 60-65-70 kV – 7 mA.
 • 0,8 мм. фокусно петно.
 • Високочестотен цифров таймер TIMEX.
 • Команди на клавиатурата и дистанционния рентгенов бутон.
 • Време за експозиция: от 0,01 до 2,00 сек.
 • 20 см. фокусно разстояние до кожата.
 • Проектиран за работа с рентгенов филм, цифрови сензори и фосфорни плочи.
 • Възможен монтаж на стената или на стойка на земята.

За повече подробности, моля свържете се с нас!